Mitä tarkoittaa ensiasunnon ostajan verovapaus?

Suomen lain mukaan ensiasunnon ostaja on vapautettu varainsiirtoveron maksusta, jos hän hankkii omistukseensa asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai vähintään puolet niistä tai kiinteistön ja vähintään puolet sillä sijaitsevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta. Verovapaudelle on olemassa kuitenkin joitakin edellytyksiä, ja jos ne eivät täyty, on varainsiirtovero maksettava.

Kuka on ensiasunnon ostaja?

Ensiasunnon ostajan verovapauden edellytyksenä on se, että hän käyttää hankkimaansa asuinhuoneistoa tai asuinrakennusta omana vakituisena asuntonaan ja omistaa siitä vähintään puolet. Jos ostajan omistusosuus on 49 % tai vähemmän, hän maksaa normaalisti varainsiirtoveron, vaikka kyseessä olisikin hänen ensimmäinen oma asuntonsa. Vero on 1,6 % asuinhuoneistosta ja 4 % kiinteistöstä. Ensiasunnon ostaja tarkoittaa myös sitä, että ostaja ei ole aiemmin omistanut vähintään puolta asuinhuoneistosta tai kiinteistöstä. Siinäkin tapauksessa, jos hän on omistanut 49 % tai vähemmän, hänet voidaan lukea ensiasunnon ostajaksi.Edellytyksenä sille, että varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, on myös ensiasunnon ostajan ikä. Hänen täytyy olla täysi-ikäinen, mutta hän ei saa olla 40 vuotta täyttänyt.

Entä jos ostajia on enemmän kuin yksi?

Jos luovutuksensaajia on useita, koskevat edellä mainitut edellytykset heitä kaikkia. Varainsiirtovero maksetaan suhteessa omistussuhteeseen. Jos esimerkiksi ensimmäistä asuntoa ostava pariskunta ostaa asunnon omistussuhteessa 49 % ja 51 %, maksaa toinen heistä varainsiirtoveron omasta osuudestaan myyntihintaa eli 49 %:sta ja 51 % ostava käyttää ensiasunnon ostajan verovapauttaan.