Vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet

Mitkä ovat vuokranantajat oikeudet ja velvollisuudet?

Vuokranantajan ja vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet määritellään huoneenvuokralaissa ja laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Vuokranantajan tärkein velvollisuus on vastata asunnon kunnossapidosta. Asukkaan tai hänen vieraidensa aiheuttamia vahinkoja ei silti tarvitse korvata.

Vuokranantaja on oikeutettu irtisanomaan vuokrasopimuksen kirjallisesti, jos siihen on olemassa hyväksyttävä syy. Tiukemmat otteet eli häädön saa ottaa käyttöön vain, jos vuokralainen ei ole maksanut vuokriaan tai jos hän viettää jatkuvasti muita asukkaita häiritsevää elämää.

Joka kuukausi maksupäivään mennessä tapahtuvan vuokranmaksun lisäksi vuokralaiselta on lupa odottaa järjestyssääntöjen ja vuokrasopimuksessa sovittujen kohtien noudattamista.