Yökastelu

Mitä on yökastelu?

Lapsi oppii hallitsemaan virtsarakkonsa toimintaa tavallisesti noin neljään ikävuoteen mennessä. Toiminnan hallinta on siis varsin monimutkainen taito. Sanotaan, että virtsan karkaamista yöllä, eli yökastelua esiintyy lähes puolella kaikista kolmivuotiaista lapsista. Lapsen täytettyä 6 vuotta yökastelua esiintyy sen sijaan enää vain noin 10 prosentilla. Alle 5-vuotiaiden yökastelua ei siten pidetäkään lääketieteellisenä ongelmana, vaikka moni saattaakin pohdiskella huolissaan tilannetta oman jo melkein 5 vuotta täyttäneen lapsensa kohdalla.

Mistä yökastelu johtuu?

Tarkkoja syitä yökastelulle ei tiedetä. On arveltu, että yökasteluun taipuvaisella lapsella olisi liian pieni virtsarakko tai toisaalta hänen unensa olisi niin syvää, ettei hän havaitse rakon täyttymisentunteesta aiheutuvia merkkejä. On kuitenkin huomattu, että taipumus yökasteluun on perinnöllistä, eli jos toinen vanhemmista on ollut yökastelija pienenä, vaiva saattaa helposti seurata myös hänen jälkikasvulleen. Erilaiset suuremmat elämänmuutokset saattavat aiheuttaa lapsen yökastelua tilapäisesti, vaikka tämä olisikin oppinut kuivaksi jo aikaisemmin. Näitä suuria muutoksia voivat olla esimerkiksi päivähoidon aloittaminen tai koulunalku.

Suhtautuminen yökasteluun

Vanhempien oikeanlainen suhtautuminen yökasteluun vaikuttaa tilanteeseen positiivisesti. Vanhempien tulisikin kannustaa lastaan käymään yöllä tarpeillaan vessassa. Joskus asiaan saatata tuoda helpotusta, jos vaikkapa eteisvalo jätetään yöksi palamaan, että lapsen on helppo mennä tarvittaessa tarpeilleen. Myös juomisen määrää ennen nukkumaanmenoa tulisi rajoittaa. Riittävä nesteen saaminen on tietysti päivän mittaan tarpeen, mutta juomisen tulisi ajoittua päiväsaikaan. Virtsarakkoa voidaan näin päivällä myös harjoituttaa, vaikkapa viivyttämällä vesaan menoa hieman hädän hetkellä – ei kuitenkaan tarpeettoman paljon.

Vanhempien olisi hyvä muistaa kehua lastaan, kun takana on kuiva yö ja lapsi on ehkä osannut käydä vessassa toimittamassa itse tarpeensa yön aikana. On joka tapauksessa suhtauduttava yökasteluun ymmärtäväisesti eikä nuhdella lasta suotta sen johdosta. Kaikenlainen rankaiseminen lapsen yökastelun takia vie kehitystä ainoastaan taaksepäin, eikä edesauta asian paranemista. Jos yökastelu jatkuu kouluiässä, se aiheuttaa jo sinänsä lapselle suurta henkistä stressiä. Lapsi tarvitsee tukea ja ymmärtävää vanhempaa kuivaksi opettelemisen tiellä.

On hyvä tietää, että jos 6-vuotias tai sitä vanhempi lapsi kastelee öisin, kannattaa asiasta mainita lääkärille tai ottaa asia puheeksi neuvolakäynnin yhteydessä. Tehokkain hoito yökastelun kitkemisessä on niin sanottu ”kastelupatja” joka hälyttää aina sängyn alkaessa kostumaan. Kastelupatjahoidosta on sanottu olevan apua noin 70 %:lle yökastelijoita, joten hoito on varsin tehokasta. Lääkehoito on varsin harvinaista yökastelua hoidettaessa.