Mitä laboratoriotutkimukset ovat?

B-Gluk eli verensokeri

Käytetään diabeteksen diagnosoinnissa ja hoidon seurannassa. Otetaan sormenpää- tai laskimoverinäytteenä 12-tunnin paaston jälkeen, diabeetikoilta ilman paastoa. Viitearvot 3,3-5,3 mmol/l.

B-La, B-SR, Lasko eli senkka

Eri sairauksien etsimiseen ja seurantaan käytettävä tutkimus. Laskossa mitataan millimetreissä kuinka paljon punasolut laskeutuvat 60 minuutin aikana lasiputkessa. Laskoarvo on yksilöllinen, joillakin se on pysyvästi normaalia korkeampi. Viitearvot ovat 1-10mm/t.

B-PVK eli perusverenkuva

  • Yksi yleisimmistä laboratoriotutkimuksista, mm. infektioiden, verisairauksien ja anemian perustutkimuksiin kuuluva tutkimus. Sisältää hemoglobiinin(B-Hb),punasolujen lukumäärän (B-Eryt), punasolujen tilavuuden (B-HKR), punasolujen keskitilavuuden (E-MCV), punasolujen hemoglobiinin(E-MCH), punasolujen hemoglobiinipitoisuuden (E-MCHC) ja valkosolujen määrän (B-Leuk) mittaavat kokeet. Normaaliarvot B-Hb: naisilla 125-160g/l, miehillä 135-180g/l. B-HKR: naisilla 37 -47%, miehillä 40-54%. B-Eryt naisilla 4,0-5,3 1012/l, miehillä 4,5-6,11012/l. E-MC 27-32 pg. E-MCHC 320-360 g/l. E-MCV 80-96 fl. B-Leuk 4,0-10,0 109/l.

B-TVK eli täydellinen verenkuva

Sisältää perusverenkuvan tutkimusten lisäksi verihiutaleiden (B-Trom) ja valkosolujen erittelylaskennan(B-Diffi) sisältävät tutkimukset.

fS- Kol eli kolesteroli

Rasva-aineenvaihdunnan seulontaan käytettävä tutkimus. Otetaan laskimoverinäytteenä, mielellään paastonäyteenä. Kohonnut kolesteroli on sydän- ja verisuonitautien synnyn riskitekijä. Ihanteellinen arvo on 3,5-5,0mmol/l, hyvä arvo on alle 5,9mmol/l.

fS-Kol-HDL eli HDL-kolesteroli

Käytetään verisuonien riskitekijöitä arvioidessa, rasva-aineenvaihdunnan seulontatutkimuksena. Otetaan paastonäytteenä. Matala arvo merkitsee sydän- ja verisuonitautien riskiä. Normaalit arvot yli 0, 95mmol/l miehillä, yli 1, 10mmol/l naisilla.

fS-Kol-LDL eli LDL-kolesteroli

Yksi rasva-aineenvaihdunnan tutkimiseen käytettävistä tutkimuksista. Kohonnut arvo merkitsee riskiä sairastua sepelvaltimotautiin tai verisuonten kalkkeutumiseen. Otetaan laskimoverinäytteenä. Normaali arvo alle 3,5 mmol/l

fS-Trigly eli triglyseridit

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden tutkimiseen käytettävä koe. Otetaan laskimoverinäytteenä paaston jälkeen. Viitearvot 0,40-1,70 mmol/l.

Pt- EKG, elektrokardiografia eli sydänfilmi

Käytetään sydänsairauksien tutkimisessa. Tutkimus suoritetaan mittaamalla sydämen sähkövaruksia rintakehän pinnalle ja raajoihin asetetuilla antureilla. Lääkäri tulkitsee syntyvän käyrän.

Pt-PAPA eli gynekologinen irtosolukoe

Kohdun kaulaosan syövän seulontaan, gynekologisten tulehdustautien, hormonihoidon ja hormonitasapainon seurannan tutkimiseen käytettävä koe. Näyte otetaan emättimestä mikroskopointilasille. PAPA tulokset luokitellaan asteikolla 1-5.

P-TT, P-INR eli tromboplastiiniaika

Verenohennuslääkkeiden pitkäaikaishoidon seurannassa käytettävä tutkimus. Viitearvot P-TT terveillä 70-130%, hoidossa 10-25%. P-INR: terveillä 0,9-1,2, hoidossa 2,0-3,5.

S-ALAT eli alaniiniaminotransferaasi

Käytetään maksavaurion tutkimisessa. Maksasolujen vaurioituminen kemiallisten aineiden kuten lääkkeiden aiheuttamissa reaktioissa nostaa aktiivisuutta. Näyte otetaan laskimoverinäytteenä. Normaalit arvot 10-50 U/I.

S-CRP eli C-reaktiivinen proteiini

CRP-tutkimusta käytetään äkillisten tulehdustautien vaikeusasteen, monenlaisten kudostuhojen ja syövän tutkimisessa. Tutkimus mittaa C-reaktiivisen proteiinin määrää veressä. CRP-arvo nousee nopeammin kuin laskon arvo ja onkin siksi syrjäyttänyt sen tutkimuksena. CRP otetaan laskimoverinäytteenä. CRP-arvo on yleensä lievissä tulehdustaudeissa 10-25, rajuissa yli sadan.

S-GT eli glutamyylitransferaasi

Maksa -ja sappitiesairauksien sekä maksa-aineenvaihdunnan kautta hajoavien lääkkeiden sivuvaikutusten tutkimiseen käytettävä tutkimus. Tutkimus otetaan laskimoverinäytteenä. Epilepsialääkkeet, ehkäisypillerit ja alkoholi voivat nostaa arvoja. Normaalit arvot ovat naisilla 10- 40 U/I, miehillä 10-60 U/I.

S-K eli kalium

Sydänperäisten ja nestetasapainoon vaikuttavien sairauksien tutkimiseen ja verenpainetaudin tarkkailuun käytettävä tutkimus. Otetaan laskimoverinäytteenä. Normaalit arvot 3,7- 5,3 mmol/l.

S-PSA eli prostataspesifinen antigeeni

Tutkimusta käytetään eturauhassyövän seulonnassa. Otetaan laskimoverinäytteenä. Normaalit arvot alle 4mg/l alle 70 vuotiailla, alle 5,5mg/l yli 70-vuotiailla.

S-Uraat eli virtsahappo

Käytetään kihdin diagnosoinnissa ja sen seurannassa. Otetaan seeruminäytteenä. Viitearvot naisilla 120-340 mmol/l, miehillä 160-450 mmol/l.

Virtsan perustutkimukset

Käytetään virtsateiden ja munuaisten sairauksien tutkimiseen. Näyte otetaan keskivirtsasta, mielellään aamuvirtsasta tai vähintään 4 tuntia rakossa olleesta virtsasta steriiliin astiaan. Näytteenotossa on noudatettava erityistä puhtautta ja huolellisuutta. Perustutkimukseen kuuluu: kemiallinen seulontakoe(U-KemSeul), solulaskenta(U-solut) sekä bakteeriviljely (U-BaktVi ). Seulontakoe sisältää valkuaisen(U-Prot-0), sokerin(U-Gluk-0), veren(U-Hb-0), nitriitin(U-Nitr-0) sekä asetoniaineiden (U-Keto-0) tutkimukset.