Mikä on hygieniapassi?

Hygieniapassi on todistus, jolla työntekijä osoittaa tieto-taitonsa elintarvike ym. hygieniasta. Hygieniapassi vaaditaan jo nykyisin useimmissa elintarvikealan yrityksissä työskenteleviltä. Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisena tai osana muuta tutkintoa. Joissakin tapauksissa työnantaja korvaa kokonaan tai osan kustannuksista. Koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Koulutus on lyhytkestoinen ja siihen liittyy testitilanteet todistuksen saamista varten.

Koulutuksen osa-alueet

  • Mikrobiologian perusteet
  • Henkilökohtainen hygienia
  • Lainsäädäntö
  • Hygieniset työskentelymenetelmät
  • Puhdistus/puhtaanapito
  • Ruokamyrkytystietous Omavalvonnan suorittaminen
Tietoa järjestettävien kurssien ja koulutusten ajankohdista löytyy työvoimatoimistoista, sekä kysymällä suoraa oppilaitoksista.