Mitä on TET eli työelämään tutustuminen?

Vaikka suurella osalla lapsista ja nuorista on ainakin yksi unelma-ammatti, on peruskoulu- ja lukioikäisten kuva käytännön työelämästä vielä kovin kehittymätön. Samalla valinnaisten aineiden ja erikoislukioiden määrä kasvaa, ja siten suuntautumisestaan joutuu päättämään yhä aikaisemmassa vaiheessa.

Ammatinvalinnan helpottamiseksi järjestetään kouluissa työelämääntutustumisjaksoja, joiden aikana 8. ja 9. luokkalaisilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin työympäristöihin. Jakson pituus vaihtelee muutamasta päivästä kahteen viikkoon, ja se on merkitty peruskoulun opetussuunnitelmaan.

TET-jakson tarkoituksena on tarjota oppilaalle mahdollisuus tutustua itseä kiinnostaviin ammatteihin ja työaloihin. Käytännön työkokemuksen kautta pääsee kosketuksiin todellisen työelämän kanssa, joka usein poikkeaa huomattavasti aikaisemmista mielikuvista.

Tekemällä itse oppilaan käsitys omista taidoista paranee ja hänen itsetuntemuksensa syvenee. Käytännön tekemisen kautta nuori oppii arvostamaan työelämää, ja koulujen sekä yritysten väliset suhteet lähenevät.

TET-paikkaa hakemalla oppilas saa harjoitusta myös työnhausta ja kontaktien luomisesta työelämään. TET:sta on hyötyä tulevaisuuden työnhaussa siinäkin mielessä, että siitä saa merkinnän ansioluetteloon – usein sen ensimmäisen.