Työsyrjintä on rangaistava teko

Mitä tehdä syrjinnän kohteeksi joutuessaan?

Ei ole sinun syysi, jos työnantajasi on asettanut sinut epäedulliseen asemaan teoillaan tai tekemättä jättämisillään. Jos osoitat, että työnantajasi on asettanut sinut epäedulliseen asemaan, täytyy sinun kuitenkin myös näyttää toteen, että tämä on johtunut laissa kielletyistä tai niihin verrattavista seikoista. Pelkkää huonoa kohtelua ei luokitella työsyrjinnäksi, vaikka sekin on laissa kiellettyä ja rangaistavaa. Syrjinnän rangaistavuus edellyttää myös, että työnantaja on ollut tietoinen syrjintäperusteesta, eikä voi osoittaa, että epäedulliseen asemaan saattamisella on ollut muuta työhön liittyvää syytä.

On siis tärkeää, että tiedät mitä teet, kun ilmoitat työsyrjinnästä ylemmälle tasolle. Jos työnsuojeluviranomaisella on pitäviä perusteita epäillä työnantajan syyllistyneen työsyrjintään, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta viralliselle syyttäjälle. Älä siis epäröi, kun tiedät joutuneesi syrjinnän kohteeksi, vaan kerro asiasta juuri esim. työsuojeluviranomaiselle. Voitte miettiä yhdessä, miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Sinulla on oikeus tasa-arvoiseen asemaan työpaikallasi, ja sinun tulee voida tuntea olevasi tärkeä osa työorganisaatiota.