Hindulaisuuden historia ja nykytila

Millainen on hindulaisuuden historia ja nykypäivä?

Hindulaisuuden juuret. Intiaan sijoittuvassa hindulaisuuden kehityksessä on erotettavissa viisi erillistä vaihetta, joita ovat Induslaakson kulttuuri (2500–1900 eKr.), Veda-kausi (1900–550 eKr.), klassinen kausi (550 eKr.-550 jKr.), keskiaika (550-1500 jKr.) ja uusi aika (1498-).Noin 3500 vuotta sitten Pohjois-Intiaan saapuneiden arjalaisten polyteistinen uskonto sulautui Induslaakson kulttuuriin, jossa hedelmällisyysriiteillä oli tärkeä asema. Hindulaisuuden Shiva- jumalan fallossymboleineen katsotaan olevan peräisin Indus-kulttuurista. Kulttuurien sulautuessa kehittyi kirjakieli sanskrit. Puhekieliksi muodostuivat myöhemmin erilaiset prakritin muodot, joista kehittyivät uusindoarjalaiset kielet kuten hindi ja bengali.

Laaja kirjallisuus on osa uskonnollista perintöä. Hindulaisuuden lukuisista kirjallisista lähteistä vanhimpia ovat Veda - kirjat, jotka ovat uskonnon merkittävin auktoriteetti. Niiden vanhin osa, noin vuonna 1000 eKr. syntyneet Samhita -kokoelmat, sisältää ylistyslauluja, rukouksia ja loitsuja. Brahmana -tekstit (1000–700 eKr.), käsittelevät uhrirituaalien alkuperää ja tarkoitusta. Myöhemmin syntyneet Upanishadit ovat uskontofilosofista pohdintaa elämää säilyttävästä voimasta. Uhrirituaaleja kuvaavia Sutria pidetään muistitietona toisin kuin muuta Veda-kirjallisuutta, joka nähdään jumalallisena ilmoituksena.Vuosien 400 eKr ja 400 jKr välillä syntyivät yhteiskuntajärjestystä ja ihmisten uskonnollista käyttäytymistä eri elämänvaiheissa käsittelevät lakitekstit kuten Manun Laki. Hindumytologian perusteoksia ovat n. 400 jKr alkaen syntyneet Puranat. Laaja Bhakti -runous on tärkeä osa uskonnollista perintöä. Intialaisilla sankarieepoksilla, Mahabharatalla ja Ramayanalla , on merkittävä asema kansanuskonnossa. Eepoksiin perustuvat teatteriesitykset ja runonlaulaminen ovat keskeinen osa uskonnollisia juhlia. Tärkeä osa hindulaisuutta on Mahabharatan osa Bhagavadgita, jossa Arjun -sankarin vaununajajana toimiva Krishna- jumala neuvoo tälle miten ihmisen tulee elää.1800-luvulta saakka useat uskonnon uudistajat ovat kirjoittaneet omia teoksiaan. Merkittävimpiä uskonnon uudistajia ja Intian vuonna 1947 saavuttaman itsenäisyyden tärkein esitaistelija oli Mahatma Gandhi (1869-1948), joka sai surmansa äärihindun murhattua hänet. Gandhi julisti rauhan ja passiivisen vastarinnan ideologiaa, joka pohjautui hindulaisuuteen, jainalaisuuteen ja kristinuskoon.

Hindulaisuus tänään. Nykymuotoinen hindulaisuus oli keskeisiltä osiltaan muotoutunut noin 500 eKr. Sen kehitykseen ovat vaikuttaneet Intian alkuperäiskansojen, dravidien tantra-kulttuuri, buddhalaisuus sekä muut uskonnot.Maailmassa on 1,05 miljardia hindua, joista Intiassa asuu noin 890 miljoonaa. Toiseksi suurin hinduväestö on Nepalissa. Merkittäviä hinduvähemmistöjä on erityisesti Kaakkois-Aasian maissa, Sri Lankassa, Etelä- ja Itä-Afrikassa sekä Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Itsenäistymisen jälkeen Intiassa ovat vahvistuneet monet kansallismieliset hindupuolueet. Erityisesti 1990-luvulla tapahtuneet hindujen ja muslimien väliset levottomuudet Intiassa ovat asettaneet kyseenalaiseksi käsityksen hindulaisuudesta rauhan ja suvaitsevaisuuden uskontona.Monet uususkonnolliset hindulaiseen perinteeseen nojaavat liikkeet kuten Krishna-liike ja Transkendentaalinen Meditaatio-liike ovat saaneet niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa uusia jäseniä erityisesti nuorehkon väestön keskuudesta. Suomessa on muutama tuhat hindua, joista valtaosa on Aasiasta ja Afrikasta saapuneita maahanmuuttajia.