Koraani

Koraanin synty ja merkitys islamissa

Islamin pyhä kirja on Koraani , jonka sanotaan oleva profeetta Muhammedille välittynyttä Jumalan sanaa. Muhammed sai 114 ilmestystä, joissa Jumala puhui suoraan hänelle. Nämä ilmestykset ovat Koraanin 114 suuraa. Koraani on siis islaminuskoisten mielestä vielä Raamattuakin voimakkaammin Jumalan sanaa.

Koraania alettiin koota kirjaksi Muhammedin kuoleman jälkeen. Koraanin tärkein ja toistuva sanoma on, että oikein uskovat pääsevät taivaaseen ja vääräuskoiset joutuvat helvettiin. Koraani sisältää myös historiallista aineistoa ja on osin yhteneväinen Raamatun kanssa. Koraanissa on myös yksityiskohtaisia ohjeita erilaisista arkielämän asioista, joten sitä voidaan pitää koko elämää ohjaavana kirjana.

Sanotaan, että Koraania ei voi kääntää, koska arabian kieli on olennainen osa sitä ja sen sisältämiä merkityksiä. Koraani on kirjana erityisen pyhä, eikä sitä pidä käsitellä rituaalisesti epäpuhtaana. Koraania tulisi oikeaoppisesti lukea niin, että se on lukijansa sydämen korkeudella. Koraanin lukeminen ääneen on oma taiteenlajinsa; uskovat osaavat yleensä ulkoa osia siitä, islamilaiset teologit koko teoksen.

Muita tekstejä ja perinteitä

Koraanin lisäksi islaminuskoisten elämää säätelee perimätieto profeetta Muhammedin sanomisista (hadith), jonka tulkitseminen on islamilaisten uskonnollisten johtajien, imaamien tärkeimpiä tehtäviä. Profeetta Muhammedin ja varhaisten imaamien elämä ja toimet ovat esimerkki (sunna), jota eri islamin suuntauksissa noudatetaan eri tulkintojen mukaan.