Ylioppilaslahja ja kukat

Antaako lahjaksi shekki vai muistoesine?

Uusien ylioppilaiden valmistuessa on sukulaisilla ja tuttavilla aina pohdittavanaan kysymys, mitä hankkia nuorelle, tai nykyään mahdollisesti myös varttuneemmalle, ylioppilaalle lahjaksi. Helpoin ratkaisu on ehkä rahalahjoitus tai shekki. Ne jättävät ylioppilaalle itselleen mahdollisuuden käyttää rahat haluamallaan tavalla. Tämä voikin olla monesti järkevä lahja, koska usein valmistunut ylioppilas tarvitsee rahaa erilaisiin hankintoihin jatkaessaan opintojaan jossakin muualla. Mikä sitten on oikea summa lahjoitettavaksi? Se on varsin yksilökohtaista ja riippuu omista mahdollisuuksista, omasta ajatusmaailmasta sekä ehkä osittain myös perhepiirissä ja suvussa vallitsevista käytännöistä. Nykyisin pankit tarjoavat lukuisia käytännöllisiä mahdollisuuksia shekin, rahalahjoituksen tai esimerkiksi jonkinlaisen sijoituksen antamiseen. Tietysti yksi mahdollisuus edelleen on raha kirjekuoressa tai kortin välissä.

Toisille merkityksellistä on se, että ylioppilaslahja valitaan tunteella ja pyritään kohdistamaan juuri tälle tietylle henkilölle. Onnistuminen tällaisessa vaatii henkilön hyvää tuntemista ja myös aitoa paneutumista asiaan. Tyypillisesti tällaiset ylioppilaslahjat ovat joitakin muistoesineitä, kuten koruja, kelloja, joitakin muita hopea- tai kultaesineitä tai kenties tauluja. Toisaalta tietyissä tilanteissa tällaiset kohdistetut lahjat voivat olla henkilön tarpeeseen tulevia, kuten esimerkiksi astioita. Mikäli rahaa on runsaasti käytettävissä, voidaan valmistuneelle lahjoittaa vaikkapa matka, kielikurssi tai jokin muu, jonka ajatellaan auttavan valmistunutta joko irrottautumaan pitkästä arjesta tai auttavan tätä kehittämään ominaisuuksia, joita hän todennäköisesti tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan.

Ylioppilaslahjan hankkimisessa kannattaa pohtia, millainen lahja olisi sopiva valmistuneelle. Mitä valmistunut oikeasti tarvitsee tai mistä hän oikeasti pitää. Tämän jälkeen perusjako voisi olla siinä, lahjoittaako rahaa vai jotakin muuta. Sitten onnistuneen lahjan löytäminen voi olla jo paljon helpompaa. Haasteellista lahjoittajalle kuitenkin on etsiä lahja, joka ei ole kaikkein kallein, mutta joka ilahduttaa silti aidosti saajaansa.

Varsinaisen lahjan lisäksi annetaan yleensä myös kukkia, tyypillisimmin ruusuja. Hiukan tuntemattomammalle valmistuneelle lahjaksi sopii hyvin pelkkä ruusu tai ruusukimppu, jotka on useiden kukkakauppojen toimesta mahdollisuus lähettää myös valmistujaistilaisuuden järjestämispaikalle.