Luottamusmiehen oikeudet

Mikä ovat luottamusmiehen oikeudet?

Luottamusmiehellä on tehtävänsä vuoksi muita työntekijöitä laajemmat oikeudet työpaikalla. Hänen tulee lain ja sopimusten nojalla saada nopeasti ja kattavasti tietoa sellaisista tapahtumista työpaikalla, jotka liittyvät hänen tehtäviinsä. Tällaista tietoa on kaikki, mikä liittyy työntekijöihin joko suoraan tai välillisesti.

Erimielisyyksiä selviteltäessä luottamusmiehen tulee saada työnantajalta valikoimatta kaikki tapauksen kannalta olennainen tieto. Vain siten hänen on mahdollista hoitaa tointaan. Luottamusmies on myös oikeutettu seuraamaan ammattiliittoon kuuluvien palkkatietoja kyetäkseen tarttumaan mahdollisiin epäkohtiin palkkauksessa. Luottamusmiehen tulee saada työstään vapaata tehtäviensä hoitamiseksi, ja yleensä hän saa niistä myös luottamusmieskorvausta.


Työnantaja voi irtisanoa luottamusmiehen vain erityisen painavin perustein, sillä hän nauttii sekä yhteistoimintalaissa että luottamusmiessopimuksissa säädettyä irtisanomissuojaa. Siten luottamusmiehen puuttumineen epäkohtiin on hänen oman työpaikkansa kannalta riskitöntä.