Luottamusmiehen tehtävät

Mitkä ovat luottamusmiehen tehtävät?

Ammattiliitto ei ole työpaikan ulkopuolinen elin. Jokaisessa työyhteisössä toimii työntekijöiden itse valitsema luottamusmies, joka edustaa sekä ammattiliittoa että työpaikkansa toimijoita. Luottamusmiehen tehtävänä on ylläpitää keskusteluyhteyttä työntekijöiden ja työnantajan välillä sekä ehkäistä epäkohtia. Hänen asemansa on säädetty yhteistoimintalaissa sekä luottamusmiessopimuksissa.

Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa edustamiaan työntekijöitä koskevista eduista, työpaikan olosuhteiden sopivuudesta sekä työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumisesta työpaikalla. Jos työntekijällä on ongelmia joko esimiehensä tai työnantajansa kanssa, hänen tulee kääntyä luottamusmiehensä puoleen. Erimielisyydet, joita ei kyetä selvittämään työpaikan sisällä, voidaan viedä luottamusmiehen toimesta ammattiliittoon. Liittojen laki- ja työsuhdepalvelut auttavat jäseniään ongelmatapauksissa. Työpaikoilla, joilla ei ole omaa luottamusmiestä, voi työntekijä ottaa itse yhteyttä ammattiliittoon.