Mormonin elämää

Millaista on elämä mormonina?

Mormonien elämäntapaan kuuluu erilaisten nautintoaineiden, kuten tupakan, alkoholin, kahvin ja teen välttäminen ja yleensä pyrkimys terveeseen elämään. Perhe on mormonikirkon perusyksikkö, ja sen hengellisenä johtajana on isä. Kotona pidetään viikottaisia perheiltoja. Myös kotiopettajat vierailevat perheissä ja näin kirkko pitää yhteyttä jäseniinsä. Koko perheen on tarkoitus yhdessä osallistua kirkon toimintaan.

Mormoneilla on käytössä upotuskaste. Lapset kastetaan kahdeksanvuotiaina; tällöin heidän uskotaan kykenevän erottamaan oikean väärästä. Kasteen jälkeen kastettu konfirmoidaan kirkon jäseneksi ja hänelle annetaan Pyhan Hengen lahja. Ehtoollinen on mormoneille sakramentti, johon voivat osallistua myös kirkkoon kuulumattomat. Ehtoollinen nautitaan sunnuntaisin Kristuksen sovitustyön muistoksi, ja siinä uudistuu mormonien kasteessa solmima liitto.

Mormonitemppelit ovat hengellisen elämän keskuksia. Niihin ovat oikeutettuja pääsemään kirkon moraalisten opetusten mukaan elävät jäsenet, eli raitista ja siveellistä elämäntapaa noudattavat ja aktiivisesti kirkon piirissä toimivat, uskovat jäsenet. Temppeleissä toimitetaan mm. avioliittoon vihkiminen ja pyhiä toimituksia kuolleiden puolesta.

Sukututkimus on mormoneille tärkeää, koska he uskovat voivansa auttaa myös kuolleita sukulaisiaan ”korotukseen” eli Jumalan yhteyteen. Monessa maassa mormonien toiminta on auttanut säilyttämään vanhoja sukuluetteloita. Kirkonkirjojen mikrofilmaaminen onkin yksi osa mormonien toimintaa; heidän keräämänsä sukututkimustiedot ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytössä.

Lähetystyö ja koulutus

Lähetystyö on keskeinen osa mormonien toimintaa. Perheiden pojat palvelevat lähetystyössä kaksi vuotta ja tytöt puolitoista vuotta. Yleensä nuoret itse perheineen kustantavat lähetystyön. Kerralla noin 50 000 mormoninuorta on lähetystyössä yli sadassa maassa. Lähetystyön aika, 18-25vuotiaana, on yskinkertaisen elämän aikaa, jolloin nuoret opiskelevat pyhiä kirjoituksia, opettavat mormonikirkosta kiinnostuneita ja tutustuvat kohdemaansa kieleen ja kulttuuriin.

Mormonit pyrkivät kouluttautumaan mahdollisimman pitkälle, mikä liittyy myös heidän uskoonsa ihmisen jatkuvan kehityksen mahdollisuuteen. Mormonien kuoro- ja musiikkiharrastus on tunnettu; mormonien tabernaakkelikuoro on maailmankuulu. Urheilun merkityksestä kertoo mormonien ylläpitämä, urheilun tutkimukseen panostava Brigham Young -yliopisto.