Mormonit

Historia ja uskonsisältö

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa (MAP-kirkkoa) kutsutaan puhekielessä mormoneiksi. Se perustettiin vuonna 1830 Yhdysvalloissa mormonien ensimmäisen profeetan, Joseph Smithin saamien näkyjen ja ilmoitusten pohjalle. Mormoneja on maailmassa noin 10 miljoonaa, ja se on Yhdysvalloista muualla maailmaan laajimmalle levinnyt kirkkokunta.

Joseph Smithin ja hänen kannattajiensa uskonnollinen toiminta alkoi Yhdysvaltojen itäosissa, New Yorkin osavaltiossa. Mormoneja kuitenkin vainottiin heidän uskonnollisten näkemystensä tähden, ja siksi he siirtyivät länteen. Lopulta mormonit vaelsivat nykyisen Utahin alueelle, mikä johti tämän osavaltion perustamiseen.

Suomessa mormoneja on hieman yli 3000. Ensimmäiset mormonivaikutteet tulivat Suomeen jo 1800-luvulla, mutta toiseen maailmansotaan saakka lähetystyö oli vähäistä. Vuonna 1948 mormonikirkko hyväksyttiin Suomessa virallisesti kirkkokunnaksi.

Mormonien oppi ja yhteiskunta

Mormonien opetukset perustuvat Raamatun lisäksi Mormonin kirjaan, Opin ja Liittojen kirjaan ja Kallisarvoiseen Helmeen. Jälkimmäiset sisältävät Joseph Smithin ja muiden mormonikirkon profeettojen Jumalalta saamia ilmoituksia ja Smithin raamatunkäännösotteita.

Mormonit pitävät kirkkoaan paluuna Kristuksen evankeliumiin ja alkukirkon opetuksiin. Jeesus Kristus on maailman ja jokaisen ihmisen henkilökohtainen Vapahtaja. Kolminaisuusopin mormonit ymmärtävät niin, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä jumaluuden jäsentä, eivät yksi ja sama Jumala.

Ihminen on mormoneille perusolemukseltaan hyvä, hänellä on vapaa tahto ja hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa iankaikkiseen kohtaloonsa. Pelastuksen lopullinen syy on kuitenkin Kristuksen sovitustyö ja armo. Mormonien näkemyksen mukaan ihmiselämän tarkoituksena on jumalallistuminen, Jumalan kaltaiseksi tuleminen. Lopulta ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan eli korotukseen.

Vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana mormonikirkko hyväksyi virallisesti moniavioisuuden. Edelleenkin jotkut fundamentalistiryhmät pitävät kiinni moniavioisuudesta, mutta mormonien pääosa ei sitä enää hyväksy. Mormonikirkko pyrkii pitämään yllä hyviä suhteita laillisiin hallituksiin kaikkialla maailmassa.

Mormonikirkko syntyi aikana, jolloin Yhdysvaltojen oma, Euroopasta erillinen identiteetti muotoutui. Mormoneille keskeinen usko ihmisen kehittymismahdollisuuksiin onkin eurooppalaisesta näkökulmasta hyvin amerikkalainen. Mormonikirkko on kotiseudullaan arvostettu kirkkokunta, ja sen piiristä on tullut monia Yhdysvaltojen tieteen ja politiikan merkkihenkilöitä.