Sairaalan ohjauksesta itsenäiseen vanhemmuuteen

Vanhemmille lapsen syntyminen keskosena on hämmentävä asia. Lapsen syntymä on usein yllätys, eikä kaikkia valmisteluja ole ehkä ehditty edes aloittaa. Huoli lapsen hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta on tietysti päällimmäisenä. Lapseen ja syntymään liittyy normaalitapauksissakin paljon tunteita ja myös syyllisyyttä. Keskosvauvan vanhempien kannattaa kuitenkin keskittyä elämään tässä ja nyt.

Vauva sairaalassa

Keskosia hoidetaan kunkin vauvan voinnista riippuen eri pituisia jaksoja sairaalassa. Vanhemmista voi tuntua, että lapsi on enemmän ”sairaalan lapsi” kuin heidän omansa. Erityisesti näin on silloin, kun lapsi joutuu syntymänsä jälkeen olemaan pitkään sairaalassa. Hoitajat ja lääkärit tuntuvat tuntevan lapsen paremmin, ja lapsen terveydentilasta riippuen määrittävät hyvinkin tarkkaan, miten vanhemmat saavat osallistua lapsen hoitoon. Jos perheessä on lapsia jo ennestään, pääseminen sairaalaan uutta vauvaa hoitamaan voi olla hankalaa, varsinkin jos sairaala sijaitsee kaukana.

Viimein kotona

Vauvan ensi ajat kotona ovat totuttelua uuteen perheenjäseneen, kuten aina vauvan tullessa taloon. Keskosen hoidossa on kuitenkin paljon sairaalamaisuutta lisäravinteineen. Vanhemmista voi olla vaikea löytää oman perheen arki, mistä kertoo vaikkapa sairaalan päivärytmin ylläpitäminen pitkään kotonakin.

Vanhemmilla voi olla tunne, että heitäkin tarkkaillaan jatkuvasti, koska lapsen painoa ja muuta vointia kontrolloidaan edelleen tiiviisti sairaalassa ja neuvolassa. Yhteinen elämä lapsen kanssa ja lapsen kehityksen seuraaminen, tapahtui se nopeammin tai hitaammin, auttavat kuitenkin sopeutumaan kotioloihin.

Vaikka lapsella olisi keskosuuteen liittyen erityisongelmia, on tärkeää, että vanhemmat ottavat niin sanotusti tilanteen haltuun ja alkavat elää omaakin elämäänsä, joka akuuteimmassa sairaalavaiheessa on usein päässyt unohtumaan kokonaan. Perhe- ja ystävyyssuhteet ovat tärkeitä kaikille pienten lasten vanhemmille, samoin omat harrastukset. Keskosen vanhemmista voi aluksi tuntua mielikuvitukselliselta edes ehdottaa, että he poistuisivat hetkeksikään lapsen luota, kun hänet on kerran kotiin saatu. Joskus senkin on kuitenkin tapahduttava, ja se on hyväksi koko perheelle.

Keskosuudesta puhuminen

Tuttavat ja sukulaiset, ja usein tuntemattomatkin ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita vauvoista ja kyselevät paljon. Jotkut koettavat arvioida lapsen ikää hänen kokonsa ja taitojensa perusteella. Tämä voi tuntua keskosten vanhemmista ahdistavalta, koska keskoset ovat usein pitkään ikäisiään pienempiä ja hennompia. Jotkut vanhemman polven ihmiset kertovat kärsineensä siitä, että heidän keskosuudestaan on muistutettu, jopa kiusattu. Tuntemattomassa sotilaassakin keskonen on haukkumasana.

Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet, ja monet nuoremmat ihmiset kertovat, kuinka heidän syntymäänsä on perheen piirissä pidetty hienona tarinana, ja elämän alkuaikoja happikaapissa jännittävänä asiana. Vaikea alku voi luoda taistelutahtoa myöhempäänkin elämään.