Teiniperheet - vanhemmiksi teini-iässä

Teiniperheet – nuoret vanhemmat keskuudessamme

Vaikka ensimmäisen lapsensa saaneiden vanhempien keski-ikä nousee tilastollisesti vuosi vuodelta ja nyt mennään jo lähes 30-ikävuoden tietämissä, on ensimmäistä kertaa vanhemmiksi tulleissa myös aina jonkin verran nuoriakin pariskuntia, joiden ikähaitari on 15-20-vuoden paikkeilla.

Nämä nuoret vanhemmat, jotka etsivät ehkä vielä tuossa vaiheessa itsekin omaa identiteettiään ja käyvät lävitse omaan kehitykseen kuuluvia aikuistumisen - joskus vaikeitakin - vaiheita, ryhtyvät opettelemaan näin ollen vanhemmuutta siinä missä iäkkäämmätkin vanhemmiksi juuri tulleet. Vanhemmiksi kun ei synnytä yhdessä yössä, vaikka lapsi löytäneekin tiensä perheeseen tavallisesti yhden yön aikana. Vanhemmiksi kasvetaan ajan myötä ja kokemusten karttuessa. Jokainen on siinä mielessä vanhemmaksi tullessaan samalla lähtötasolla.

Omian ja ympäristön tuntemuksia nuoren parin raskausaikana

Nuoren perheen lähipiirissä lapsen odotus ja lapsen saaminen koetaan varsin tunteita nostattavana. Se saattaa herättää niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tunteita esimerkiksi nuorten omissa vanhemmissa – pääsääntöisesti tunteet ovat varsin ristiriitaisia ja niitä lävitse käyvät myös nuoret vanhemmiksi tulevat itse omalla tahollaan. Joskus on hyvä jakaa asioita ja keskustella asioista jokun ulkopuolisen kanssa, jotta tunteet tasaantuvat ja olo seestyy tiedon karttuessa.

Kun nuori vanhemmaksi tuleva tuntee tulevansa hyväksytyksi myös uudessa itselleenkin vieraassa tilanteessa, raskausajankin voi elää näin paljon myönteisemmissä merkeissä ja nuoren perheen elämä saanee paremman alun kuin tapauksissa, joissa on paljon kielteistä suhtautumista ja mahdollinen tukiverkko puuttuu kokonaan.

Raskausaika voi pelottaa nuorta äidiksi valmistautuvaa teini-ikäistä, epätietoisuus saattaa häilyä mielessä monenkin asian kohdalla: kuinka selviämme nuorena perheenä yleensäkin vailla ikäisten tukiverkkoa. Useimmilla nuoren perheen ikätovereillahan lastensaanti on vasta kaukana tulevaisuudessa ja lähipiirissä ei ole välttämättä ainoatakaan samanikäistä äitiä tai isää.

Asioista kannattaakin keskustella avoimesti esimerkiksi neuvolassa tai terveyskeskuskäynnillä heti raskauden toteamisen jälkeen.

Yhteiskunnan etuudet kuuluvat myös nuorille perheille

Yhteiskunnalla on monella erilaisia etuuksia, jotka koskevat myös kaikkia nuoria vanhempia. Äitiysraha, isyysraha, lapsilisä, vanhempainrahakausi ja kodinhoidontuki kuuluvat näin ollen myös jokaiselle nuorelle perheelle.

Muita yhteiskunnan tarjoamia palveluja ovat muun muassa Doula-palvelu, neuvolapalvelut, sosiaalipalvelut ja ensikotitoiminta. Nuoren, ”teiniperheen”, on siis turha jää onglemineen ja pohdintoineen yksin, koska apua on joka tapauksessa runsaasti saatavilla yhteiskunnan taholta.