Mikä on vuokralaisen vastuu kosteusvaurioiden suhteen?

Vuokrasopimuksessa voidaan sopia melko vapaasti huoneen kunnossapitovastuusta. Erikseen sovituilla vakuutusjärjestelyillä voidaan varautua mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Periaatteessa vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnossapidosta. Kosteus- ja homevaurioiden varalta vuokralaisen on hyvä olla selvillä huoneiston kunnosta. Vuokrasopimukseen voi sisällyttää ehtoja, jotka turvaavat vuokralaisen asemaa mahdollisissa kosteusvauriotilanteissa.

Vuokralaisella säilyy kaikista sopimuksista huolimatta velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle havaitsemistaan vioista ja epäkohdista. Kosteusvaurion kohdalla vuokranantajalla on velvollisuus ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin ilmoituksen saatuaan. Jos vuokranantaja ei ilmoituksesta huolimatta ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin kosteusvaurion korjaamiseksi, on vuokralaisella oikeus teettää korjaus ja periä korjaukseen käytetyt kulut vuokranantajalta.

Kosteus- tai homevaurio voi joissain tapauksissa olla peruste vuokrasopimuksen loppumiselle, vaikka kysymyksessä olisi määräaikainen vuokrasopimus. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi sanoa irti kuukaudessa. Määräaikaisen sopimuksenkin voi sanoa irti, mikäli vuokralaisella on antaa näyttö vaurion aiheuttamista terveysriskeistä. Vuokranantaja puolestaan voi purkaa sopimuksen, jos havaitaan, että vauriot ovat syntyneet vuokralaisen riittämättömän huoneiston hoidon takia.

Jos huoneisto on kosteusvaurion takia asumiseen huonosti kelpaavassa kunnossa, on vuokralaisella oikeus vuokranalennukseen ja joissain tapauksissa jopa vuokrasta vapautukseen. Vuokran alentaminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun vuokranantajalle on ilmoitettu vaurioista. Vuokranantajan tahallisesti viivytellessä korjauksia voi vuokralainen vaatia itselleen korvauksia asian johdosta.