Miten kosteusongelmat voi ehkäistä?

Pesuhuoneeseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Lattioiden ja seinien pinnoitteiden saumakohdissa ei saisi olla aukkoja. Putkien tiivisteet, hanojen kiinnitykset ja viemärien toimivuus kannattaa tarkistaa tasaisin väliajoin. Remontteja tehtäessä eristykset täytyy suunnitella huolellisesti.

Pyykinpesukone ja lämminvesivaraaja on hyvä sijoittaa lattiakaivolliseen tilaan. Mikäli tämä ei käytännön syistä onnistu, on turva-altaiden käyttö suositeltavaa. Kodinkoneiden alle on järkevää tehdä lattiapäällysteet, jotta mahdollisen vahingon sattuessa vesi valuu nopeasti näkyville ja syntynyt vahinko on helpppo huomata ajoissa. Yleensäkin kodinkoneet kannattaa sijoittaa siten, että niitä voidaan helposti liikutella huoltotoimenpiteiden aikana.

Kodinkoneita ei saa jättää päälle, jos kukaan ei ole paikalla niitä valvomassa. Veisihana on suljettava aina käytön jälkeen. Koneiden huolto on suoritettava niiden mukana seuraavien ohjekirjojen mukaisesti. Mikäli huolto ja puhdistus laiminlyödään, altistuvat koneet vioille ja tukoksille.