Mitä on ruutuvirkkaus?

Ruutuvirkkaaminen on yksi helpoimmista virkkaustekniikoista. Idea kaikessa yksinkertaisuudessaan on se, että virkataan tyhjiä ja täysiä pylväsruutuja. Virkkausmallin ohje piirretään ruutupiirrokseen, johon merkitään tyhjät ja täydet ruudut. Täyden ruudun merkkinä on rasti, joka vastaa virkattaessa tavallisesti neljää pylvästä. Jos ohjeessa on useampi rasti peräkkäin, vastaavat ne kukin kolmea pylvästä. Tyhjän ruudun muodostaa kaksi ketjusilmukkaa kahden pylvään välissä. On myös harvennettuja pylväsruutuja. Ne merkitään ohjeissa pystyviivalla.

Pylväsruuduista ja tyhjistä ruuduista voi sommitella erilaisia kuvioita.

Pylväsruudut voivat koostua erikokoisista pylväistä. On pylväitä, kaksoispylväitä, kolmoispylväitä ja niin edelleen. Pylväässä otetaan yksi langankierto koukulle. Kaksoispylväässä langan kiertoja otetaan koukulle kaksi ja kolmoispylväässä kolme.

Ruutupohjaa aloitettaessa ensimmäinen pylväs tehdään ketjusilmukoista koostuvan aloitusketjun kahdeksanteen silmukkaan (1. ruutu). Sitten virkataan kaksi ketjusilmukkaa ja pylväs kolmanteen silmukkaan jne. Työ pitää myös kääntää kerroksen loputtua. Tällöin viisi ketjusilmukkaa muodostaa tavallisesti reunimmaisen ruudun ulkoreunat. Pylväsruutu syntyy neljästä pylväästä niin, että virkataan kaksi pylvästä alla olevien pylväiden päälle ja kaksi niiden väliin.

Ruutuvirkkauksella toteutettavat mallit voi virkata niin pituus kuin poikkisuunnassa. Tärkeintä on, että virkkaaja seuraa ruutupiirroksen ohjetta. Ruutuvirkkaus on siitä mukava tekniikka, että tyhjiä ja täysiä ruutuja ruudukkoon sovittelemalla voi luoda vaikka mitä kuvia kukista maisemiin. Mielikuvitus yksin rajoittaa sitä, mitä kuvioita luot. Ruutuvirkkausmalleista voi virkata helposti muun muassa kaitaleista koostuvia sängynpeittoja.