Muutoilmoitus

Kenellä on ilmoitusvelvollisuus?

Muuttoilmoitus on tehtävä viikon aikana muuttopäivästä lukien. Ilmoittamatta jättämisestä voi seurata rekisteritoimiston määräämä ilmoitusrikemaksu, joka on suuruudeltaan noin 33 eur. Muuttoilmoitus on tehtävä joko pysyvästä asuinpaikan muutoksesta tai väliaikaisesta asumisesta, jos asuinaika on yli kolme kuukautta.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, ilmoituslomakkeella tai internetissä. Lomakkeen voi noutaa Kelalta, maistraatista tai postista, sen voi myös tulostaa internetsivuilta. Ilmoituksessa tulee näkyä kaikkien muuttajien nimitiedot, syntymäajat, mistä ja minne muutetaan, sekä muuttopäivä. Maan rajojen sisällä tapahtuvaa muuttoa koskevat ilmoitukset voi hoitaa puhelimitse. Maahan - tai maastamuuttoa koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisena.

Ilmoitusta ei tarvitse välttämättä tehdä erikseen Postille ja maistraatille, vaan asia hoituu samalla lomakkeella/puhelinsoitolla. Väestörekisterin kautta tiedot menevät automaattisesti viranomaisille, puolustusvoimille, seurakunnille, Kela:lle, ajoneuvohallintoon ja verohallintoon. Monet pankit, vakuutusyhtiöt, lehtitalot ym. saavat osoitetiedot väestörekisterin kautta.

Ajoissa tehty muuttoilmoitus takaa postin saannin heti uuteen osoitteeseen. Ajan tasalla olevat tiedot vaikuttavat moniin käytännön asioihin; verosi tulevat oikeaan kuntaan, äänioikeusilmoitus yms. Uuden osoitteen voimaantulo kestää postinjakelussa noin kaksi täyttä työpäivää (internet - ja puhelinilmoitukset) lomakkeella tehty ilmoitus on voimassa noin neljän työpäivän kuluttua.

Toisen puolesta muuttoilmoituksen voi tehdä vain, jos ilmoittaja on itse muuttamassa mukana. Puhelimitse tehdyistä ilmoituksista tulee kirjallinen vahvistus sekä postilta, että maistraatilta. Muuttopuhelin: Suomenkielinen 0203 456456 24/h vuorokaudessa Ruotsinkielinen 0203 457457 virka-aikana Internet: https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/ Sähköisen ilmoituksen tekoon tarvitset sirullisen henkilökortin, postin palvelutunnukset tai pankin internetpalvelutunnukset.