Muotisuunnittelijat ja taiteilijat

Naisten vaatteissa on taiteellinen ulottuvuus. Kaksi kulttuurellista elementtiä, muoti ja taide on sidoksissa vartaloon ja identtiteettiin. Mutta muodin systeemi on hyvin erilainen verratttuna taiteen systeemiin. Taide tuo syvät motivaatiot muodin piiriin. Nämä kaksi konseptualisoivat 2000-luvun ajankohtaisen kuvallisen projektin. Yhteiset piirteet näiden kahden välillä ovat värin käyttö, liike, josta voi syntyä muoto, ele, alue, volyymi, teema ja tila. Taiteen tarkoitus ei ole olla päällä käytetty, mutta katsottu, katseltu, kuten muotikin, vaikka se onkin pikemminkin päällä kannettu. Nämä kaksi, muoti ja taide, kyseenalaistavat jotkut esteettiset perusteet. Voimme löytää niistä eräänlaista viettelyä, agressiivisuutta tai kapinallisuutta. Kuten muotikin toimii persoonnallisuuden ilmaisijana tai sosiaalisen eron, statuksen korostajana, vaikka tämä merkitys onkin meidän aikanamme vähentynyt. Alkuaikojen miehet uskoivat saavansa eläinten voimat, joiden turkkeja he pitivät yllään.

Kun klassifikoimme ja järjestämme taiteen tärkeimmät tapahtumat, jotka ovat aiheuttaneet radikaalin muutoksen vaatesuunnittelussa 2000-luvun kuluessa löydämme objektin tärkeyden, sillä valmistettu objekti, joka on vedetty sen tyypillisestä ympäristöstä kuten kadulla ja se on integroitu luomiseen eräänlaisena fragmenttina. Taiteilijoiden ansiosta, vaate esitettynä objektina on tullut moderniuden keulakuvaksi ja merkiksi. Kuvallisuuden tuominen vaatteeseen rikkoo perinteiset arvot renesanssista lähtien. Niin ikään ensimmäinen tietokone 1975 mahdollisti nopeutetun kehityksen vaatteen alalla. Meidän päiviemme vaatteet suunnitellaan koneella. Seurauksena on se, että moderni vartalo kehittyy uusien vaatteiden leikkaustapojen mukaan hyvin nopeasti.

Kankaiden saralla on revoluaationomainen moninkertaistuminen erilaisissa mahdollisuuksissa. Vaatesuunnittelijat kuten Jean-Paul Gaultier tai Issey Miyake käyttävätkin uusia materiaaleja. Nämä materiaalit ovat teknologian uusimpia keksintöjä ja vaikeita toteuttaa suurina määrinä, mutta antavat vaatteelle taatun uniikkiuden ja kuitenkin saatavuuden synteettisten kankaiden tulosta vuodesta 1970 lähtien. Ne ovat tulleet hienostuneiksi high-tech-tuotteiksi, jotka pystyvät imitoimaan mitä tahansa latexia jne. ja saamaan aikaan minkä tahansa efektin kuten metallin kimaltelevuuden tai erityisen miellyttävyyden kantaa päällä. Muoti voi seurata taidetta hyvin läheltä tai vuosien viiveellä. Jos vaatteen funktiona on olla huomattu kuin uniikki taideteos, sekään ei voi olla monistettu kymmeneksi. On olemassa taiteellinen ehdotus taide-muodista.