Teknologia taiteessa ja vaatteessa tänään

On helppoa tiivistää vaatteiden luominen historiallista perspektiiviä apuna käyttäen. Riittää, että katsoo mikä on taiteellinen rooli vaatteen luomisessa. Taide on kuin lisä, harvoin kokonaisuus vaatteessa. Vaate voi olla yhtä huomioitu kuin taideteos. Taiteellinen määrittyy opposioitumalla taiteelliseen aktiviteettiin yksittäisissä teoksissa tai muissa tieteissä. Luomisen tulevaisuus aiheuttaa ongelmia, taide saavuttaa rajojaan ja antaa vähän tilaa kierrolle antaen klassikoiden palata säännöllisesti muotiin. Odottakaamme uutta Djagileviä, joka hallitsee kaikki taiteen lajit yhtä aikaa. Kun taideteokset etsivät jopa rumuuttaan, kauheutta ja shokeeraavuutta, miten säilytämme positiiviuden. On vaikea löytää paikka kauneudelle, hyvälle ja herkkyydelle uudestaan. Vaate on kuitenkin kuin autonominen kappale, joka selviää ilman yhtään taiteellisuutta.

Materiaalien tutkimuksen saralla, high tech auttaa luomaan originaaleja ja individuaaleja vaatteita. Teknologia, jolla ei kuitenkaan ole tärkeintä roolia, vaan suunnittelijan ajatuksilla ja käsillä. Meidän puettu vartalomme ilmaisee olennaisen ideoiden välityksellä. Aikakautemme avautuu maailmalle ja kommunikoi paljon. Idän ja lännen rajat avautuvat. Ne ovat tulleet häilyviksi. Tulemme aina palaamaan hieman ihmisen luomisen alkulähteille jasiihen, mikä on olennainen ja luomisen perusta. Se on mistä saamme luoduksi tunteen. Stylismissä tärkeä on värin ja materiaalin yhdistäminen. Taiteessa erilaiset vaihdot ilmenevät. Kuitenkin monet aktiviteetit häviävät kategorioimisen ulottumattomiin. Loppujen lopuksi suurin osa vaatteista tehdään neulomalla ja leikkaamalla. Neulominen itsessään ei ole välttämättä siinä staatista kuin oletetaan.

On olemassa älykkäitä vaatteita, jotka suojaavat kylmältä tai kuumalta heidän kokoonpanollaan, kuten eskimoiden kylmältä ja aavikkokansat kuumalta. Mikrotietokoneet ja niiden tutkijoiden henkiinjäämisvarusteet ovat heidän vaatteissaan. Tämä kaikki tutkimuksesta kehitettynä. Koska länsimaat vastaavat informaation lähetyksestä maailmalla se lanseeraa muotia kaikkein eniten ottaen eri vaikutteita ympäri maailmaa. Muodin informoitumisen edessä, suunnittelija jättää paikka individualismille. Nykytaiteessa luomisprojekti itsessään on tärkeä ja on osana itse teosta. Mutta tilaustöihin vastaus vaatesuunnittelijoilla vähentää osin luovuutta.