Mikä on harmaakaihi?

Kataraktaksi eli harmaakaihiksi kutsutaan ilmiötä, jossa silmän mykiö (=linssi) samentuu ihmisen ikääntymisen johdosta. Mykiö on tärkeä silmänosa, sillä se tarkentaa valon verkkokalvolle. Näin ollen sen toiminnallinen heikkous vaikuttaa koko silmään ja sitä kautta näkökykyyn. Silmä vanhenee normaalisti muun ruumiin mukana, mutta mikäli näkökyky oleellisesti sumenee, on kyseessä harmaakaihi.

Mikä aiheuttaa harmaakaihin?

Harmaakaihi voi tulla pelkästään ikääntymisen myötä, tai sille voivat myös altistaa jotkin sairaudet, kuten diabetes tai pitkään käytetyt lääkkeet, kuten kortisoni. Myös aikaisemmat silmäleikkaukset altistavat harmaakaihille. Valtaosa harmaakaihileikkaukseen päätyvistä potilaista on yli 70-vuotiaita, mutta harmaakaihi voi olla jo vastasyntyneellä lapsella.

Oireet ja toteaminen

Näkö heikkenee, mutta usein hitaasti niin että sitä on hankala havaita. Heikentymiseen ei liity kipuja. Kirkkaassa valossa on hankala nähdä, sillä harmaakaihi vaikuttaa juuri valon taittumiseen. Myös hämäränäössä tapahtuu heikkenemistä. Silmien eteen tulee sameutta ja näöntarkkuus huononee ja muuttuu sumeammaksi. Mikäli kaihia ei leikata, silmä hiljalleen sokeutuu kokonaan.

Oireet usein riittävät harmaakaihin toteamiseen. Kaihin aiheuttamat linssin sumentamiset voidaan nähdä silmän tarkemmassa tutkimisessa. Usein myös näkö testataan ja todetaan sen huonontuneen. Useimmissa tapauksissa silmälääkärillä käyminen ei ole tarpeellista.

Hoito

Ainoa hoitomuoto on leikkaus, mikäli kaihi häiritsee jo jokapäiväistä elämää. Lääkkeitä ei ole. Leikkauksessa linssi poistetaan ja tilalle asetetaan tekomykiö. Operaatio tehdään paikallispuudutuksessa. Joskus voidaan potilas nukuttaa, mutta tämä on tarpeellista erittäin harvoissa tapauksissa. Leikkaushaavaan ei tule ompeleita ja se paranee tavallisesti hyvin nopeasti eikä erityisohjeita leikkauksen jälkeen juurikaan ole, vaan potilas voi jatkaa normaalia elämäänsä. Jälkihoitona käytetään silmätippoja ja näkökyky tarkastetaan noin kuukauden kuluttua leikkauksesta. Harmaakaihi voi uusiutua, sillä vaikka linssi poistetaankin, tekolinssi asetetaan ns. kapselipussiin. Se voi ajan kuluessa sumentua ja seurauksena on samanlaisia näköongelmia kun kaihissa.