Mitä silmien laserhoidot ovat?

Excimer-laser perustuu näkymättömään ultraviolettivaloon, jonka aallonpituus on 193nm (nanometriä). Se on ns. kylmävalolaser, jolla hiotaan sarveiskalvosta ohuita kerroksia. Laser irrottaa molekyylien välisiä sidoksia, muttei tunkeudu operoitavaa aluetta syvemmälle. Sarveiskalvon muoto ja valon taittumista aikaansaava taittovoima muuttuu. Pyrkimyksenä on useimmiten saavuttaa emmetropia eli taittovoima +-0, jolloin silmälaseja ei tarvita. Yli 45-vuotiailla voidaan korjata toinen silmä kauas ja toinen silmä lähelle eli pyrkiä ns. monovision-näköön. Näin toinen silmä katsoo tarkasti kauas ja toinen lähelle. Tällöin ei tarvita kauko- eikä lukulaseja.

Suoritettujen tutkimusten mukaan 98 % laserleikkauspotilaista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Hoidon tulos on pysyvä, ellei silmässä ole likinäköistymistaipumusta jäljellä tai likinäköistymistä ei tapahdu esimerkiksi harmaakaihin kehittymisen takia. Käytetty excimer-aallonpituus ei aiheuta harmaakaihia tai ole muutenkaan vaarallista silmälle. Hoidolla ei ole vaikutusta muiden silmäsairauksien esiintymiseen tai mahdolliseen myöhempään hoitoon. Silmä ei tule laserleikkausten jälkeen heikommaksi.

Excimer-laserleikkaus tehdään tippapuudutuksessa ja se on täysin kivuton. Toimenpiteen jälkeen vastuullinen laserklinikka antaa tarkat jälkihoito-ohjeet ja päivystyspuhelinnumerot. Jälkitarkastukset ovat tärkeitä ja ne on asiakkaan edun mukaista suorittaa hoitavassa yksikössä. Huonosti suoritettu jälkihoito voi pilata muutoin hyvän leikkaustuloksen. Kontrollikäyntejä tarvitaan yleensä 2-3 kpl ensimmäisen leikkauksen jälkeisen vuoden aikana.

PRK-tekniikka

Ensimmäinen kehitetty tekniikka on nimeltään PRK. Siinä sarveiskalvon pinnan uusiutuva kerros poistetaan mekaanisesti ennen toimenpidettä. Toimenpide tapahtuu tippapuudutuksessa ja on täysin kivuton. PRK sopii varsin hyvin lievän likinäön hoitamiseen. Tulokset ovat erinomaisia, silmälaseistaan pääsevät eroon lähes kaikki. Toimenpiteen jälkeen silmä voi olla valonarka ja vetistävä usemman vuorokauden. Joskus esiintyy särkyä. Oireita lievitetään tipoilla ja lääkityksellä.

Näkö paranee varsin mukavaksi jo viikossa tai kahdessa. Lopulliseen vakautumiseen voi mennä kuukausia. Isommissa likinäkötapauksissa ongelmana voi esiintyä arpisamentuma eli haze. Se voi laskea näöntarkkuutta, vaatii lääkitystä ja joskus harvoin lisäleikkauksia. PRK-leikkauksen jälkeen suositellaan aurinkolasien käyttöä aurinkoisilla ilmoilla vuosi toimenpiteen jälkeen.

LASIK-tekniikka

Maailmalla valta-aseman saavuttaneessa Lasik-tekniikassa laserointi suoritetaan sarveiskalvon sisään, erityisellä laitteella tehdyn läpän alle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 95% laserleikkauksista suoritetaan Lasik-tekniikalla. Tekniikan etuna on nopea toipuminen. Näkö on hyvä useimmiten jo seuraavana päivänä, silmä ei yleensä ole kipeä, vetistystä esiintyy vain ensimmäisinä tunteina toimenpiteen jälkeen. Huonona puolena on monimutkaisemman instrumentaation aiheuttama korkeampi hinta. Lasik-leikkaus soveltuu erityisesti suureen likinäköön, nopeaa toipumista haluaville ja ihmisille jotka eivät halua kokea särky- tai muitakaan silmäoireita. Lisäksi sarveiskalvo ei ole herkkä UV-säteilylle Lasik-leikkauksen jälkeen.