Kuolinilmoitus

Miten laaditaan kuolinilmoitus?

Kuolinilmoitus laaditaan yhteisesti omaisten kesken. Ilmoitus voi olla perinteisen kaavamainen, mutta siihen voi liittää myös henkilökohtaisempia yksityiskohtia. Työnantaja voi laittaa kuolinilmoituksen, joka on yksinkertaisempi kuin omaisten ilmoitus, mutta tuo julki poismenneen työhistorian saavutukset.

Kuolinilmoituksessa keskeinen osa on risti tai muu vertauskuva, esim. rauhanlehvä. Ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan sukulaisuus suhde: Poikani, äitimme, isämme. Seuraavaksi ilmoitetaan kuolleen arvo tai ammatti, vainajan nimi, syntymäaika ja –paikka sekä kuolinaika ja –paikka. Voidaan myös ilmoittaa lyhyesti kuolinsyy: Pitkän sairauden murtamana, onnettomuudessa. Ennen surevien nimiä kuolinilmoituksessa lukee: kaivaten, kiitollisena muistaen jne. Lopuksi ilmoitetaan omaisten nimet ensin puoliso, sitten lapset, mahdollisine perheineen ikäjärjestyksessä. Ilmoitukseen voi liittää lyhyen muistolauseen raamatusta, tai runon jolla kunnioitetaan vainajan muistoa, tai kerrotaan kaipauksesta jonka tämä jälkeensä jätti.

Jos kuolinilmoitus toimii kutsuna hautajaisiin, ilmoituksen lopussa mainitaan hautajaisten aika ja paikka sekä kutsutaan muistotilaisuuteen.