Miten toimitaan siunaustilaisuudessa?

Saitko kutsun siunaustilaisuuteen? Kuinka käyttäytyä ja pukeutua tilaisuudessa? Siunaustilaisuus on arvokas ja hillitty tapahtuma. Tilaisuuteen saapuvat vieraat kättelevät vainajan omaiset ja esittävät surunvalittelunsa. Turhaa kuulumisten vaihtoa vältetään, sen ehtii myöhemmin.

Arkku on joko kirkossa tai se kannetaan tilaisuuden aluksi alttarin eteen, omaisten seuratessa arkkua paikoilleen kirkon etupenkkeihin. Lähimmät omaiset istuvat takaa katsottuna oikealla. Vasemmalle asettuvat vainajan lesken lähisuku ja ystävät. Muut vieraat istuvat tasaisesti käytävän molemmin puolin.

Tilaisuus alkaa urkumusiikilla, jonka jälkeen veisataan virsi, luetaan psalmi, rukous, raamatunlukua, puhe, siunaaminen, Isä meidän, Herran siunaus, virsi ja musiikkia.

Kukkalaitteet lasketaan arkulle kirkossa siunaustilaisuuden aluksi tai ennen loppusoittoa tai virttä. Omaiset ovat sopineet asiasta ja laskevat kukkalaitteensa ensin. Suvun jälkeen kukkalaitteen laskevat työnantaja, järjestöt ja muut lähetystöt ja lopuksi ystävät. Jos epäselvyyttä järjestyksestä on, voidaan edetä omaisten jälkeen penkkiriveittäin. Jos kukkalaitteita on paljon, voi seurakunnan puolesta olla henkilö, joka nostaa kukkalaitteet vuorollaan esiin, jolloin laitteen hankkinut tietää vuoronsa.

Ennen kukkalaitteen laskua riisutaan päällysvaatteet penkille. Kukkalaitteen voi laskea mustat hanskat kädessä. Kukkalaitteet lasketaan tasaisesti arkun molemmin puolin.

Kukkalaitteessa olevat sanat voi lukea kuka kykenee. Jos lukeminen on vaikeaa, lasketaan kukkalaite ilman lukemista. Lopuksi hiljennytään hetkeksi arkun ääreen.

Kun kukat lasketaan sisätiloissa, kukin hakee laskemansa laitteen, ennen kuin arkkua lähdetään kantamaan haudalle.

Arkku kannetaan tai viedään kärryillä surusaatossa haudalle, lähimmät omaiset ovat ensimmäisenä arkun jäljessä. Arkkua laskettaessa miehet ottavat hatut päästään. Arkun kantajat tekevät saman, kun arkku on laskettu seisoen hetken haudan äärellä.

Lapset tai lähiomaiset voivat heittää arkun päälle kukan tai hiekkaa. Avoin hauta peitetään kannella, tai miehet lapioivat haudan umpeen. Asiasta on sovittu etukäteen ja haudalle on varattu lapioita tätä varten. Kantajat aloittavat lapioinnin, muut paikalla olevat miehet ottavat vuorollaan lapion, luoden haudan umpeen. Lopuksi hauta peitetään havuilla. Kukkalaitteet lasketaan uudelleen, nyt ilman tervehdyksiä. Kukkien laskun jälkeen veisataan virsi, ja joku omaisista kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen.

Tilaisuuden kaava on liitetty uuden virsikirjan takaosaan.