Mitä eron jälkeen?

Ero on aina suuri tunnemyrsky. Psyko- ja parisuhdeterapeuttina toiminut Paula Bragge lupaa kuitenkin, että erosta selviää hengissä ja elämä jatkuu sen jälkeenkin. Ero voi olla myös uuden elämän ja minän alku.– Surulla on aina alku ja loppu. Et voi estää surun linnun lentämästä pääsi yli, mutta voit estää sitä tekemästä pesää pääsi päälle, kiinalaisia sananparsia suosiva Bragge lohduttaa.Ero on monimutkainen prosessi, jossa tunteet kasaantuvat. Ahdistus ja pelko ovat luonnollisia eroprosessin tuntemuksia. Hallitsevina ovat yksinäisyyden, surun, vihan ja vahvan epäonnistumisen tunteet. Eroa voi kuvailla kasvunpaikkana, jonka päämääränä ovat itsenäisyys ja itsensä hyväksyminen.– Ensishokin jälkeen kasaantuneet tunteet purkautuvat hiljalleen. Ensin tulee epätoivo, sitten kiukku ja lopuksi asiaa voi tarkastella objektiivisemmin, kuin ulkopuolisena.Hyvä suhde tuntuu olevan tänä päivänä muutenkin unta ja utopiaa. Kiireisessä elämänrytmissä suhde jää usein hoitamatta: ajanpuute, itsekeskeisyys tai puutteellinen kommunikaatio rasittavat suhdetta.– Eroon ei kannata koskaan rynnätä hätiköiden. Monesti parien välit ovat tulehtuneet ja osapuolten kommunikaatio on puutteellista. Pahat muistot ja kokemukset voivat haudata alleen kaikki suhteen positiiviset asiat. Ero on usein ylimitoitettu ratkaisu ongelmaan, Bragge toteaa ja onkin miettinyt monesti, että parien tulisi opetella hyvän riitelyn aakkoset.– Kummallakin on oikeus omien mielipiteidensä ja tuntemustensa ilmaisuun. Syyttävästä riitelystä on vaarana syntyä kierre. Syytös saa toisen puolustautumaan ja vastaamaan syytöksin.Erosta selviytymiseen ei ole helppoa tai nopeaa keinoa. Toipuminen on henkilökohtainen prosessi, jonka pituus vaihtelee.– Eron läpikäyminen on kuin vuoren valloitusta. Välillä tapahtuu lipsahduksia ja putoamista. Vuoren huipulla sijaitsevat kuitenkin vapaus ja mahdollisuus uuteen elämään. Eroprosessi voi olla pitkä, mutta myös palkitseva kokemus.Ero on luonteva vaihe miettiä itseään ja omaa elämäntilannettaan. Se on eräänlainen pysähtymispaikka. Eron seurauksena on hyvä miettiä kuka todella on tai kuka haluaisi olla. Uudenlaisen vastuun ottaminen omasta elämästään ja sen onnellisuudesta on haaste.

Apua eroseminaarista

Paula Bragge on vetänyt useita eroseminaareja, joissa erosta selviytymiseen tarjotaan konkreettisia työkaluja. Eroseminaarin tehtävänä on elämän jälleenrakennus. Seminaari perustuu oppimiseen ja tarjoaa ohjausta ja tukea. Tarkoituksena kurssilla on, että erosta pystyttäisiin löytämään uuden elämän ainekset. Seminaarissa on mukana muitakin eron läpikäyneitä ihmisiä ja vertaistuki tarjoaa usein parhaan avun. Omien ongelmien kanssa painiskelu tuntuu silloin hiukan helpommalta.– Seminaarissa tarjotaan välineet, joiden avulla omia tunteitaan voi oppia käsittelemään ja ilmaisemaan. Omia ajatusmalleja muokataan uuteen uskoon ja analysoidaan oman persoonallisuuden hyviä puolia, Bragge kertoo.Seminaariryhmiä on järjestetty ympäri Suomea jo useamman vuoden ajan. Kokemukset niistä ovat olleet hyviä.