Miksi lomautuksiin päädytään ja miten ne tulee hoitaa?

Taloudelliset sekä tuotannolliset syyt voivat ajaa työnantajan lomauttamaan työntekijöitä. Henkilökunnan lomauttaminen on edessä silloin, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat ainakin hetkellisesti vähentyneet merkittävästi ja lisäkoulutus tai työnkuvan muuttaminen eivät auta asiaan. Työsuhde-eduista virallisesti ainoastaan asunto säilyy lomautuksen aikana.

Tiedon tultava ennakkoon

Ennakkotiedon sekä -selvityksen lomautuksen syistä ja alkamisajankohdasta on oltava työntekijällä 14 päivää ennen lomautusajan alkamista. Selvityksessä pitää olla tiedot lomautuksen syistä sekä laajuudesta. Siinä pitää myös näkyä alkamisjankohta sekä vähintäänkin arvioitu kesto. Työntekijällä on oikeus lomautustodistukseen.

Lomauttamisjärjestys

Vähentämisjärjestyksestä on usein tietoa työehtosopimuksissa. Työn tuottavuuden kannalta tärkeimmät työntekijät lomautetaan viimeiseksi. Osittain työkykynsä menettäneet työntekijät kuuluvat myös näiden viimeisten lomautettavien joukkoon. Lomauttamisessa on myös huomioitava työsuhteen kesto ym. vaikuttavat tekijät. Luottamusmiehet lähtevät yleensä vasta viimeiseksi, sillä he edustavat työntekijöitä.