Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Lomautus on toiselta nimeltään palkkakatkos. Lomautuksesta päättää yksin työnantaja, mutta sille pitää olla lain mukaiset ja todistettavat perustelut. Lomautuksesta kirjoitetaan sopimus työnantajan ja työntekijän kesken. Tämä lomautusaika voi olla joko määräaikainen, tai jatkuva, eli toistaiseksi voimassa oleva. Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi ja töitä tuleekin, on työnantajan ilmoitettava töihin palaamisesta viikkoa aikaisemmin. Osittainen lomautus taas merkitsee työajan lyhentämistä joko työpäiviä, tai työtunteja vähentämällä.

Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa, jos katsotaan, että hänen paikallaan oleva vakituinenkin työntekijä olisi lomautettava.

Lomautus peruuntuu, jos töitä tulee. Lomautettu on oikeutettu työhön ennen uusien työntekijöiden palkkaamista.