Mitä lomautus tarkoittaa?

Lomautus tapahtuu työnantajan aloitteesta. Silloin työnteko ja palkanmaksu keskeytetään joko kokonaan tai osittain, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomautus voi kohdistua toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin sekä määräaikaisiin sijaisuuksiin.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei voida lomauttaa edes tilapäisesti, ellei häntä voida irtisanoa. Lomautuksen tarpeen tultua tietoon, työnantajan tulee antaa siitä ennakkoselvitys ja tilanne voi kuulua yhteistoimintalain piiriin. Jos työnantajalla olisi taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste, hän voi lomauttaa työntekijän. Lomautusilmoitus tulee antaa 14 vrk aikaisemmin. Lomautuksen kestolla ei ole takarajaa, mutta se voidaan katsoa irtisanomiseksi. Yhdenjaksoisen lomautuksen kestettyä 200 päivää, työntekijä on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan.

Lomautus voidaan tehdä myös hieman irtisanomista keveämmin perustein tilapäisesti, jos työn väheneminen kestää enintään 90 vrk. Tämä edellyttää, ettei muuta työtä tai koulutusta voida järjestää.

Määräaikaisesta lomautuksesta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Sen tulee olla konkreettisista syistä tarpeen työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilanteen vuoksi. Määräaikaisesta lomauttamisesta voidaan sopia myös työehtosopimuksin tietyin rajoituksin. Lomautettu työntekijä saa hakea muita töitä ja on oikeutettu saamaan työttömyysturvaetuutta. Hänellä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa, jos hänet on lomautettu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Jos lomautus päättyy, työn alkamisesta tulee ilmoittaa 7 päivää aikaisemmin.