Mikä etiketti on?

Etiketit ovat alun perin hovitavoista lähtöisin olevia käyttäytymissääntöjä. Etikettejä noudatetaan monenlaisissa elämän eri tilanteissa ja kaikissa yhteiskunnissa. Etikettisäännöt ovat muuttuneet ajan kuluessa ja yhteiskuntien muuttuessa. Myös eri kulttuureissa on omat etikettisääntönsä.

Yhtenäisimmät etikettisäännöt ovat kuitenkin kulttuurieroista riippumatta valtioiden virallisten vierailuiden ja yhteydenpitojen säännöt, joita ympäri maailmaa noudatetaan. Pieniä kulttuurierollisia poikkeuksia saattaa olla, mutta pääsääntöisesti noudatetaan samaa käytäntöä.

Etikettisääntöjä on hyvin paljon, jotka kohdistuvat erilaisiin tilanteisiin, mutta ihan perusetikettien opetteleminen antaa jo varmuutta toimia eri tilanteissa oikein ja kohteliaasti.