Miten esittely suoritetaan?

Esittely on ollut jo historian aikaan tärkeä ja tarkoin säännöissä määritelty tapahtuma varsinkin säätyläispiireissä. Sääntöihin kuului, että koskaan ei itse esitelty itseä, vaan kolmas osapuoli, joka tunsi molemmat, esitteli henkilöt toisilleen ja antoi heille mahdollisuuden jatkaa tutustumista.

Nykyaikana säännöt ovat muodostuneet vapaamuotoisemmiksi, mutta hyviin käytöstapoihin kuuluu niin arkisissa, kuin juhlatilaisuuksissa hoitaa esittely sellaisten ihmisten välillä, jotka itse kumpikin tuntee. Käytännössä noudatetaan, että nuorempi esitellään ensin vanhemmalle ja mies naiselle, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeuksena on, että huomattavasti naista vanhemmalle miehelle nainen esitellään ensin.

Esittely kannattaa ottaa luontevaksi ja hyväksi käytöstavaksi jokapäiväisessä elämässä. Esiteltävät tervehtivät toisiaan kättelemällä, pään nyökkäyksellä tai tervehdyksen esittämisellä, ja mikäli mieshenkilö istuu, jolle esitellään nainen, täytyy miehen nousta seisomaan. Esittelyn hetkellä istuvan naisen ei tarvitse nousta paikoiltaan, jollei esiteltävä mieshenkilö ole häntä huomattavasti vanhempi iältään. Esittelystä ei koskaan kiitetä.