Miten arvonimi haetaan?

Arvonimen myöntää Tasavallan presidentti, erillisen pääministerin johdolla toimivan, yhteiskuntaelämän eri aloista koostuvan edustajiston hyväksynnän jälkeen. Arvonimeä haetaan Tasavallan presidentiltä vapaamuotoisella kirjallisella esityksellä, jossa tulee näkyä henkilön kansalaisansiot, jonka perusteella haetaan. Hakemus lähetetään valtioneuvoston kansliaan, joka toimittaa hakemuksen eteenpäin, asianomaiselle lääninhallitukselle.

Hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai julkinen yhteisö tai yritys. Hyväksytystä arvonimestä maksetaan leimavero, jonka maksaa yleensä hakija. Tasavallan presidentiltä ei haeta sellaisia arvonimiä, joista valtioneuvosto on vahvistanut leimaveron. Hovioikeudelta haetaan varatuomarin arvonimi ja tuomiokapitulilta rovastin arvonimi. Arvonimiä myönnetään noin pari sataa vuodessa. Joitakin arvonimiä myönnetään vain yksi kerrallaan. Arvonimeä käytetään tittelinä ja se on arvostettu, koska se on ansaittu kansalaisansioita.