Lumelääke

Mitä lumelääke on?

Lumelääke eli plasebo (myös placebo , näennäislääke ) on aine, joka näyttää lääkkeeltä, mutta jossa ei kuitenkaan ole mitään vaikuttavaa lääkeainetta. Lumelääkettä käytetään vertailuvalmisteena ns. kaksoissokkokokeessa eli sellaisessa lääketieteellisessä kokeessa, joissa osa tutkittavista saa lumelääkettä ja toinen osa oikeaa lääkettä. Lääkkeen antajakaan ei saa tietää, mikä aineista on lumelääkettä ja mikä tutkittavaa yhdistettä.

Sana placebo on latinaa, ja se tarkoittaa miellytän. Lumevaikutus todettiin jo 1950-luvulla, ja se on kokeellisestikin todettu. Kyseessä ei siis ole täysin epämääräinen ilmiö.

Plasebovaikutus vaikeasti määriteltävissä

Lumevaikutus on vaikeasti määriteltävissä. Sen voidaan kuitenkin sanoa tarkoittavan sitä, että potilas on kokenut oireita helpottavia vaikutuksia lumelääkettä saadessaan, eli lääke on vaikuttanut paremmin kuin sen kemiallisen koostumuksensa puolesta tulisi vaikuttaa. Jokainenhan odottaa saavansa apua lääkkeistä, mutta mielenkiintoista on, että lumelääkeellä voi toisinaan olla samanlainen vaikutus kuin oikealla lääkkeellä. Potilaan kokeman helpotuksen taustalla on vakaa usko hoidon tehoon. Itsessäänhän lääke ei tee mitään, joten mahdollinen helpotuksen tunne johtuu potilaan psyykkisistä tekijöistä. Plasebon vaikutuksia on sittemmin pyritty selittämään muun muassa aivojen endorfiinituotannolla.

Keneen lumelääke vaikuttaa?

Lumelääkkeen vaikutus vaihtelee eri henkilöiden kesken. Mikään erityinen väestönosa ei vaikuttaisi olevan toista alttiimpi plasebovaikutukselle: sukupuolen, iän, koulutustason ja muiden vastaavien tekijöiden ei ole todistettu vaikuttavan lainkaan. Lumelääkkeen tehon on todettu vaihtelevan sairauden laadusta johtuen: tehokkainta sen on todettu olevan mm. kivun, masennuksen ja ahdistuksen hoidossa.

On keskusteltu siitä, onko lumelääkkeen antaminen epäeettistä. Lumelääke on aiheuttanut keskustelunaiheena myös riitoja ja ärsyyntymistä. Lumelääkkeet saattavat esimerkiksi oikeiden lääkkeiden tavoin aiheuttaa sivuoireita kuten pahoinvointia.