Mikä on WHO?

Järjestö perustettiin vuonna 7. huhtikuuta 1947. Lyhenne WHO tulee sanoista World Health Organization. Järjestön toimintaperiaatteena on edistää terveyttä tasapuolisesti kaikilla ihmisillä. Terveysjärjestö määrittelee terveyskäsitteen kokonaisvaltaisesti kattamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisuuden. Terveys on laaja käsite. Se ei ole vain sairauden puuttumista, vaan yleistä hyvinvointia.

Terveysjärjestöön kuuluu 192 maata. Jäsenmaiden edustajat hallinnoivat ja tekevät päätöksiä järjestön yleiskokouksessa, World Health Assembly. Tärkeimpiin päätöksiin kuuluvat mm. hyväksyä ohjelmabudjetti, sekä päättää yhteisistä poliittisista linjauksista. Toimeenpanevana elimenä järjestön organisaatiossa toimivat sihteeristö ja 32 jäsenen hallintoneuvosto, Executive Board. Hallintoneuvoston valitsema pääjohtaja toimii sihteeristön johtohenkilönä. Pääjohtaja valitaan viisivuotiskaudeksi kerrallaan. Jäsenmaat maksavat järjestölle jäsenmaksuja.

WHO:n tehtäväkenttä on monipuolinen

Terveysjärjestön tehtävänä on koordinoida ja ohjata kansainvälistä terveystyötä ja työn kehittämistä, ylläpitää yhteyksiä ja yhteistyötä mm. YK:n eri maiden hallitusten, avustusjärjestöjen ja muiden tahojen välillä tarpeen mukaan. Terveysjärjestön tehtäväkenttää voisi kuvata seuraavasti: kaikkea sitä mikä voidaan yleisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdä. Järjestö osallistuu mm. valistustyöhön, hätäavun antamiseen, tutkimusprojekteihin, paikallistason terveysongelmien selvittämiseen. Pyynnöstä järjestö antaa lausuntoja ja terveysraportteja sekä tukee monin tavoin terveystyötä. Maailmanlaajuisesta terveystilanteesta sekä epidemioista tiedottaminen kuuluu myös WHON: työkenttään.

Suomi ja WHO

Maailman terveysjärjestö on Suomen tärkein kansainvälinen terveysalan yhteistyökumppani. Suomi toimii aktiivisesti terveysjärjestön eri projekteissa. Esimerkiksi osallistumalla tartuntatautien – kuten HIV/AIDS ja tuberkuloosi – vastaiseen taisteluun. Myös tulevaisuudessa Suomi on mukana erilaisissa terveystyöhön liittyvissä hankkeissa ja tutkimustyössä sekä maamme rajojen sisäpuolella että kansainvälisesti tapahtuvassa työssä.