Mitä se on ja miksi sitä tulisi harjoitella?

Koordinaatiolla tarkoitetaan hermoston ja lihaksiston yhteistyötä. Koordinaatioon sisältyvät sellaiset osa-alueet kuin rytmi ja tasapaino.

Kestää kauan ennen kuin liike automatisoituu ja toimii tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi pyöräilemään oppiminen vie aikansa; meidän täytyy oppimaan tasapainoilemaan, ohjaamaan ja polkemaan yhtä aikaa. Opittuamme ajamaan polkupyörällä meidän ei tarvitse enää miettiä, miten se tapahtuu. Harjoitus automatisoituu, kun toistoja ja harjoitusta on tarpeeksi. Kehomme täytyy oppia käyttämään oikean määrän voimaa oikealla hetkellä ja oikealla nopeudella.

Miksi harjoittelemme koordinaatiota?

Kun olemme oppineet liikkeen ja toistaneet sitä tarpeeksi, se automatisoituu. Tästä syystä kykenemme keskittymään uusiin tehtäviin. Myös vamman jälkeen, jolloin hermoston tai lihaksiston toiminta on heikentynyt, koordinaatioharjoitukset ovat paikallaan. Hermoston ja lihaksiston yhteistyö heikentyy, ellei koordinaatioharjoituksia tehdä. Koordinaatiota harjoitetaan myös, jotta liikkeet tulisivat mahdollisimman ”taloudellisiksi”, ts. jotta pystyisimme välttämään turhan lihasvoiman käyttöä.

Koordinaatiokyky voi vaihdella eri henkilöiden välillä paljonkin, mutta monia asioita voi harjoitella. Harjoittelu tulisi aina aloittaa yksinkertaisella perusliikkeellä, jota kehitetään ja vaikeutetaan asteittain. Tasapainoharjoittelu on tärkeää koordinaatiokyvyn harjoittamisessa.Väsyneenä koordinaatiokyky huononee.