Miksi etätyö sopii luovuutta vaativille aloille?

Etätyö vaatii paljon itsenäistä työskentelyä ja monen osa-alueen osaamista. Siihen sisältyy mahdollisen työnantajan antamien aikataulujen ja tavoitteiden lisäksi myös omien aikataulujen ja tavoitteiden asettelu ja hallinta.

Luovaa työtä tekevä tarvitsee usein oman tilansa ja aikansa. Hän tarvitsee tietynlaista sulkeutumista ja omaa rauhaa toteuttaa intuitioitaan. Nämä tarpeet saavat usein enemmän tilaa ja tulevat monipuolisemmin hyödynnetyiksi, jos työn voi tehdä etätyönä ja mahdollisesti niin sanotulla omalla reviirillä.

Etätyö mahdollistaa luovuuden maksimoinnin todella monessa tuotoksessa. Luovat työt sisältävät usein suunnittelua sekä ideointia, ja jokainen meistä tietää parhaiten sen, missä ja milloin oma luovuus on vahvimmillaan. Etätyö mahdollistaa tämän tiedon ja itsetuntemuksen hyödyntämisen. Etätyöskentely luovuutta vaativissa töissä vaikuttaa työn tehokkuuteen sekä laatuun monella tapaa - motivaatio esimerkiksi saattaa kasvaa huomattavasti.

Etätyönä voi tehdä myös rutiininomaisia työtehtäviä, mutta absraktimpia ja innovatiivisempia töitä tehdessä etätyön avulla on mahdollista kasvattaa työn tuloksen laatua. Rutiininomaisessa työssä etätyön tulos on helposti vain joko hyvää, tai huonoa, kun työn toiminnallinen katto on saavutettu. Luovien tuotosten yksi ominaispiirre on, että aina voi olla vieläkin parempaa, vaikka työ olisikin huippuhyvää. Tähän jatkuvaan tason kasvattamiseen etätyö antaa työpaikkasidonnaista toimintaa paremmat puitteet niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta katsottuna.

Luovaa etätyötä tehdään useiden ammattikuntien sisällä, mutta suurin osa luovista etätyötehtävistä liittyy suunnittelualoihin.Tutuimpia luovia aloja, jotka jo hyödyntävät etätyön mahdollisuuksia ovat esimerkiksi graafikot, toimittajat, kuvittajat, kirjailijat ja vaate-, tuote- sekä media-alojen suunnittelijat.

Luovan etätyön hinnoitteluun myös liittyy omat kohtansa. Abstrakteissa töissä palkassa täytyy ottaa tavallista useammin huomioon työn laatu, nopeus ja innovatiivisuus. Tärkeää on myös, että luova etätyöntekijä pysyy työnantajan kanssa sovituissa rajoissa, aikatauluissa ja säädöksissä.