Tarvitseeko ajan ja paikan sitoa?

Etätyö on antanut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia myös yrittäjyydelle. Käytännössä etätyöntekijä tarvitsee työkaluikseen hyvät sähköiset yhteydet, tarpeellisen määrän tietotekniikkaa, aivot ja tuotteet, joita hän voi myydä ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyö sopii esimerkiksi erilaisille suunnittelijoille, teknisten piirustusten tekijöille, kääntäjille, kirjoittajille, toimittajille ja kuvittajille. Etätyöntekijän kannattakin ryhtyä yrittäjäksi silloin kun hän voi tarjota työtään usealle eri taholle. Hän voi myös toimia muiden yritysten alihankkijana. Kun etätyötä tarjotaan yrittäjänä, on yritysten välinen yhteistyö helppoa. Palveluja ostetaan mieluummin toiselta yrittäjältä, joka hoitaa itse veronsa ja sosiaalikulunsa.

Etätyö vaatii tekijältään kurinalaisuutta. On pidettävä huolta, että sovitut työt tehdään aikataulujen mukaisesti. Toisaalta mikään työaikalaki ei sido etätyöyrittäjää. Siinä missä toinen istahtaa työnsä ääreen aamuviideltä voi toinen syventyä työhön iltamyöhään.

Etätyöyrittäjyys on monella paikkakunnalla havaittu myös maaseutua elävöittäväksi työksi. Monet kunnat ovatkin alkaneet tarjota asukkailleen ja uusia asukkaita houkutellakseen ilmaisia internetyhteyksiä. Jos nykyinen asuinpaikka ei muutoin sido voi etätyöntekijä melko vapaasti valita oman asuinkuntansa. Työn voi yhdistää vaikkapa harrastuksiin. Luonnonystävä voi valita asuinpaikakseen syrjäisenkin kunnan, kunhan siellä toimivat sähköiset yhteydet. Etätyön voi yhdistää myös perinteisiin maaseutuelinkeinoihin.

Etätyöyrittäjä markkinoi yrityksensä tuotteita siinä missä kuka tahansa muukin yrittäjä. Internet lienee jokseenkin hyvä kanava, mutta yhtä hyvin hän voi käyttää myös perinteisiä markkinointikanavia, suoramarkkinointia ja mainontaakin. Onhan hänellä käytettävissään kanavia, joita naapuriyrityskin saattaa tarvita. Näin etätyöyritys voi tuoda lisää vahvuuksia esimerkiksi pienen paikkakunnan muuhun yritystoimintaan.