Millaisista asioista etätyötä tekevä on vastuussa?

Etätyön vapauteen liittyvät edut korostuvat usein enemmän kuin etätyön vaikeudet ja korostunut vastuu. Etätyöstä kantaa lopulta aina vastuun se, joka hyväksyy etätyön käytettävänä työmuotona.

Etätyön konkreettisimpiin vastuualueisiin kuluu mm. työvälineistä ja tiedon siirron toimivuudesta huolehtiminen. Tähän liittyy tietokonetyöskentelyssä esimerkiksi tarpeeksi tehokas virustentorjunta sekä laiteturvallisuuden ja -kunnon ylläpitäminen. Myös tietoturva-asioiden on oltava kunnossa, etenkin jos työhön liittyy tietoa, jota kilpailijat tai muut ulkopuoliset voisivat käyttää hyväkseen. Etätyöntekijän on siis oltava monella tapaa moniosaaja, tai ainakin hänen tulee tietää, mistä avun voi hankkia nopeasti ongelmatilanteen yllättäessä.

Etätyö on usein tulospohjaista, ja vastuun vaaditusta tuloksesta kantaa tekijä itse. Tekijän on osattava suhteuttaa omat aikataulunsa vaadittuihin kokonaisaikatauluihin tai tavoitepisteisiin.

Sosiaalinen kanssakäyminen, työn kehityksen seuranta sekä mahdolliset muut kontaktit ovat tärkeitä, eikä niitä saa unohtaa, jos työnkuva vaatii esimerkiksi tehtävän muokkaamista työnjohdon tai verkostoituneen ryhmän kanssa. Yksin työskennellessä ja ihmiskontaktien vähetessä vaara ajautua sosiaaliseen pimentoon kasvaa.

Etätyöntekijän vastuualueista tärkein on saavuttaa työn tavoite sovitun aikataulun puitteissa, oli se sitten suunniteltu työnantajan tai oman itsensä kanssa.