Mitä seuraa laittomasta irtisanomisesta?

Työntekijän irtisanomissuojalla tarkoitetaan sitä, että työnantajan oikeutta irtisanoa työntekijän työsuhde on rajoitettu. Työntekijän oikeutta jatkaa työskentelyä työpaikassa ei kuitenkaan suojata. Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen laittomasti, työsuhde kyllä päättyy, ellei toisin sovita, mutta työnantajalle on asetettu sanktioita eli haitallisia seuraamuksia. Työntekijän oikeutta irtisanoutua työsuhteestaan ei ole työsopimuslailla rajoitettu.