Voiko irtisanotun ottaa takaisin?

Työnantajan työntekijän takaisinottovelvollisuus liittyy tilanteisiin, joissa työntekijä on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Siitä säännellään työsopimuslaissa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa takaisin työntekijää, joka on irtisanotu individuaalisella perusteella eli työntekijästä itsestään johtuvan seikan vuoksi.

Jos työnantajan tilanne on toimitetun irtisanomisen jälkeen muuttunut ja hän tarvitsee jälleen työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä, hänen on tarjottava työtä työvoimaviranomaiselta työtä edelleen hakevalle entiselle työntekijälleen. Säännöstä sovelletaan vain tilanteissa, joissa työntekijää tarvitaan samoihin tai samanlaisiin tehtäviin. Se sitoo myös yrityksen mahdollista uutta omistajaa.

Työntekijän ei tarvitse olla työtön työnhakija, vaan riittää, että hän on ilmoittautunut työvoimaviranomaiselle. Entinen työntekijä tulee asettaa pätevämmänkin uuden hakijan edelle. Työnantajan tulee oma-aloitteisesti olla yhteydessä työvoimaviranomaiseen vahingonkorvausvastuun uhalla.