Kuvan käyttö painotuotteessa

Onko kuvalla merkitystä?

Kuvan merkitys niin lehdissä, esitteissä ja muissakin julkaisuissa on entistäkin keskeisempi. Julkaisun visuaalinen ilme hahmottaa lukijalle kokonaisuuden usein jo ensisilmäyksellä. Kuvien sisältöön ja laatuun kannattaakin kiinnittää huomiota jo painotuotetta suunniteltaessa.

Jotta tuotteesta saadaan täsmälleen halutunlainen, kannattaa kuvien muodosta, määrästä ja käsittelytavasta sopia etukäteen. Myös painotekniikka ja käytettävän paperin laatu määrittävät kuvaa. Kuvan käyttöympäristö, esimerkiksi sanomalehti, digipainotuote tai taidepainatus vaativat kuvalta erilaista tarkkuutta.

Painettava kuva voi olla paperi- tai diakuva, negatiivi tai digitaalinen kuva. Materiaali kannattaa useimmiten lähettää painotaloon mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Painotalojen kuvansiirtolaitteet ovat yleensä kotikoneita tehokkaampia ja siten myös niiden jälki laadukasta.

Digitaalitekniikkaa

Ensimmäiset digitaaliset kamerat valmistettiin erityisesti sähköistä mediaa varten, ja niillä valmistetut kuvat ovatkin omiaan esimerkiksi kotisivuilla. Nykyisillä digitaalikameroilla saa kuvat vaativimpiinkin painotuotteisiin. Käyttötarkoituksen mukaan kuvaaja voi usein jo kuvausvaiheessa valita kuvalle sen tarkkuuden, koon ja tallennusmuodon.

Vaikka kotikoneilla periaatteessa voi kuvan muokata painokelpoiseenkin muotoon, ei kaikkea silti kannata aina tehdä itse. Esimerkiksi ohjelmien yhteensopivuus saattaa joskus tuottaa ongelmia. Graafisen työn voikin teettää painotalossa, jonka omat graafikot ovat tuotteen valmistuksen parhaita asiantuntijoita. Heidän tehtäväkseen voi huoletta jättää esimerkiksi kuvien muokkaamisen ja värierottelun.

Ennen lopullista painatusta on asiakkaan tarkastettava painotyön vedos. Pienten painotöiden vedokset välittyvät nopeasti sähköisessä muodossa. Suurten painotöiden, esimerkiksi lehtien vedokset saa asiakas tarkastaakseen yleensä lasertulosteina.