Synnynnäinen sydänvika

Mikä on synnynnäinen sydänvika?

Sydän muotoutuu varhaisessa raskaudessa. Jos kehitys silloin häiriintyy, sydämen rakenteeseen syntyy virheellisyyttä. Sydänvian laajuus ja vaikeusaste vaihtelee ja ne jaetaan moneen eri ryhmään. Suomessa tehtiin ensimmäinen sydänleikkaus lapselle vuonna 1953. Vuosittain syntyy noin 600 lasta Suomessa, joilla todetaan olevan synnynnäinen sydänvika – eli noin yhdellä prosentilla kaikista syntyneistä lapsista.

Mikä aiheuttaa sydänvian?

Syynä on sekä perimä että ympäristötekijät. Virustaudeista tiedetään vihurirokon voivan aiheuttaa raskauden aikana sydämeen rakennevikoja. Samoin raskauden alussa äidin saama sädehoito tai runsas alkoholin käyttö voi altistaa sydänvioille. Usein kuitenkin syy on tuntematon ja täysin sattumanvaraista tai monen tekijän yhteinen summa. Perinnöllisyys voi tulla kysymykseen noin kolmessa prosentissa tapauksissa, joista perheen isällä tai muulla lapsella on sydänvika. Äidin sydänvika altistaa lapselle sydänvian saannin suuremmalla todennäköisyydellä. Jos syntyy useampi sydänvikainen lapsi, heillä kaikilla vika voi olla samanlaatuinen, vaikka aste-erot vaihtelisivatkin. Sydänvika voi liittyä myös joihinkin sairauksiin, kuten Downin syndroomaan.

Miten synnynnäistä sydänvikaa hoidetaan?

Suomessa lapsien sydänviat ovat keskittyneet Helsinkiin. Sydänvikaa parannetaan tai lievennetään leikkauksen avulla tai sydämen katetroinnilla. Joskus lievät viat voivat myös aivan itsestään parantua ajan myötä. Sydänviat jaetaan sinisiin ja ei-sinisiin, joista siniset ovat vaarallisia. Hapottumaton veri sekoittuu hapekkaaseen vereen. Siniset korjataan usein leikkauksella ja mahdollisimman pikaisesti. Ei-siniset puolestaan ovat lievempiä rakenteellisia ongelmia. Niitä ei välttämättä leikata, ellei niistä ole lapsella haittaa.

Mikä on ennuste lapsella, jolla on synnynnäinen sydänvika?

Suomessa lapsien ennuste on hyvä, sillä melkein kaikkia vikoja osataan hoitaa. Harvoilla kuolemanriski kohoaa leikkauksen suorittamisen jälkeen. Aivan syntymää edeltävinä viikkoina ja kuukausina kuolee Suomessa noin 40 lasta. Huonoin ennuste on yksikammioisilla sydänpotilailla. Heistä lähes kaikki joutuvat leikkaukseen ainakin kahdesti, jollei useammin ja vain kuudennes selviää 34-vuotiaaksi. Muista sydänpotilaista puolestaan 45 vuoden ikään on selvinnyt 78 %, kun muusta väestöstä 45-vuotiaaksi elää 93 %.