Miten hyödyntää harrastamansa opiskelu?

Harrastus toimii usein rentoutumiskeinona ja pakona arjesta. Monet aikuiset kuitenkin kokevat, että harrastuskohteeksi on mukavaa valita myös jokin sellainen harrastus, jossa huvi ja hyöty yhdistyvät. Loistoesimerkkinä hyödyn ja huvin yhdistämisestä on opiskelun valitseminen harrastuskohteeksi. Harrastuspohjalta opiskeleminen on mukavaa, hyödyllistä, tyydyttää tiedonjanoa ja yhdistää samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Opiskella voi toki yksinkin, mutta monissa tapauksissa erilaisissa opiskeluryhmissä opiskeleminen on mielekkäämpää ja motivoivampaa kuin yksin pänttääminen. Ryhmässä opiskeleminen on usein myös tehokkaampaa oppimisen kannalta, koska apuna on opettaja, mutta myös muut ryhmässä olijat mahdollistavat keskustelut, jotka helpottavat oppimista. Kun opiskelu on harrastuspohjaista, opiskeluun käytettävän ajan voi itse valita, joten opiskelemaan voi lähteä niin ikäihminen kuin työssäkäyvä aikuinenkin.

Mahdollisuuksia harrastusluonteiselle opiskelulle on lukuisia ja voisi melkein sanoa, että vain mielikuvitus ja mielenkiinto ovat rajana Nykyisin löytyy myös paljon vaihtoehtoja, mikäli mielii opiskella opiskelijaryhmissä. Kansalaisopistot tulevat useimmalle aikuiselle mieleen ensimmäiseksi, kun puhutaan opiskelusta harrastuksena. Kansalaisopistot tarjoavatkin usein mielenkiintoisia opiskelumahdollisuuksia. Kansalaisopistojen eduksi voi laskea sen, että opiskeleminen on suhteellisen edullista. Miinuspuolena kansalaisopistoissa on toisaalta niiden suuri suosio opiskeluhaluisten aikuisten keskuudessa, sillä moniin ryhmiin voi olla kova tunku ja paikat täyttyvät nopeasti.

Myös avoimessa yliopistossa opiskeleminen on mahdollista kaikille ikään ja koulutukseen katsomatta ja opiskella voi myös kesällä, toisin kuin useimmilla kansalaisopiston kursseilla. Pieneksi puutteeksi avoimen yliopiston kursseille on korkeampi hinta, tosin opiskelun statuskin on kansalaisopintoja korkeampi ja opintoja voi hyödyntää laajemmin.

Internet on myös erittäin huomionarvoinen oppimisympäristö harrastusluonteiselle opiskelulle ja esimerkiksi avoin yliopisto tarjoaa paljon verkkokursseja. Televisio ja Yle:n tarjoama opiskeluaineisto ovat myös laadukkaita ja erittäin nykyaikaisia ja sopivat erinomaisesti intohimoiselle harrastelijaopiskelijalle. Yle on parantanut opiskeluaineistojaan mm. kirjoilla ja nettiaineistoilla. Hyvä esimerkki Yle:n laadukkaasta tarjonnasta on jokin aika sitten televisiossa pyörinyt Talo Italiassa -ohjelma, jossa kotona opiskeleva saattoi edetä samassa tahdissa italiaa opiskelevien studiokilpailijoiden kanssa internetissä olleiden tehtävien avulla ja seuraamalla itse tv-ohjelmaa.

Kun päättää valita harrastuksekseen opiskelun, on taustalla usein olemassa vahva henkilökohtainen mielenkiinto mm. jotain alaa, kieltä tai kulttuuria kohtaan. Valinta voi olla myös käytännöllisempi ja monet opiskelevat myös työelämän tarpeita varten pärjätäkseen paremmin omassa työssään tai päästäkseen etenemään urallaan. Jos opiskelun motiivina toimivat työelämän vaatimukset, on hyvä muistaa, että oma opiskeluharrastus voi olla hyvä tuoda esiin myös työpaikalla palkankorotuksista keskusteltaessa tai jo työpaikkaa hakiessa.

Opiskelua harrastava ihminen on usein aktiivinen, tiedonhaluinen ja motivoitunut ja tämä on luonnollisesti valttikortti myös työelämässä. Myös kieliä opiskellaan usein käytännöllisistä syistä johtuen. Motiivina kielen oppimiselle voi olla halu päästä syvällisemmin sisälle tiettyyn kulttuuriin, joka onnistuukin vain kielen avulla. Kielen osaamisen kautta myös matkustelu muuttuu mielekkäämmäksi. Opiskella voi toki myös puhtaasti opiskelemisen ilosta, sillä kuten monet opiskelevat ihmiset tietävätkin, uusien asioiden oppiminen tuottaa paljon iloa, parantaa itsetuntemusta ja laajentaa maailmankatsomusta.