Millaisin ilmastovyöhykkeisiin maapallo jakautuu?

Ilmasto kuvaa säätekijöiden yleistilaa pitkällä aikavälillä. Havaintojaksona käytetään tavallisesti lämpötilan, sademäärän, haihdunnan, tuulen ja kosteuden keskiarvoja 30 vuoden ajalta. Eri alueiden ilmasto vaihtelee leveysasteen, meren läheisyyden, merivirtojen, tuulen, korkeuden ja ilmanpainevyöhykkeiden mukaan. Päiväntasaajan seudut saavat eniten auringonsäteilyä, kun taas pohjoista kohti edettäessä auringon säteet osuvat maahan matalammassa kulmassa, jolloin lämpövaikutus on pienempi. Mantereet jäähtyvät ja lämpenevät nopeammin kuin meret. Tuulet ja merivirrat kuljettavat lämpöä ja kosteutta ja korkeuden kasvaessa lämpötila yleensä laskee.

Ilmastoluokitteluja on monenlaisia. Yleisesti käytetään niin sanottua Köppenin ilmastoluokittelua, jonka mukaan maapallo jaetaan lämpötilan ja sateen perusteella viiteen ilmastovyöhykkeeseen, jotka merkitään kirjaimilla A–E. Ilmastovyöhykkeet jaetaan 12 ilmastoon, jotka merkitään lisäkirjaimilla edellisten perään. Luokittelurajat eivät ole absoluuttisia, vaan muuttuvat asteittain, ja luokkien sisällä voi olla vaihtelua.

Trooppinen ilmastovyöhyke (A)

Trooppisessa ilmastovyöhykkeessä vuodenaikaisvaihtelut ovat vähäisiä ja vuoden kylmimmän kuukauden lämpötila on yli 18 °C. Tällaisia ilmastoalueita on noin 15 leveyspiirin etäi-syydellä päiväntasaajasta. Ilmastovyöhykkeen ilmastoja ovat trooppinen sademetsäilmasto, monsuuni-ilmasto ja trooppinen savanni-ilmasto.

Kuiva ilmastovyöhyke (B)

Kuivalla ilmastovyöhykkeellä vallitsee selkeä ja vähäsateinen sää. Kuivan ilmastovyöhykkeen alueita on kääntöpiirien, 23,5 leveyspiiri, molemmin puolin. Vyöhykkeen ilmastoja ovat aavikkoilmasto ja aroilmasto.

Lauhkea ilmastovyöhyke (C)

Lauhkea ilmastovyöhyke sijoittuu kääntöpiirien ja napapiirin väliin, 23,5 °–66,5 °. Ilmasto on kosteanlauhkeaa ja kylmimmän kuukauden keskilämpötila on -3–(+18) celsiusastetta. Ilmasto jaetaan talvisateiden, kesäsateiden ja kosteanlauhkeaan ilmastoon.

Kylmä ilmastovyöhyke (D)

Kylmä ilmastovyöhyke vallitsee napapiirin ja napa-alueiden välillä. Ne ovat mannerilmastoja, joissa on kylmät talvet ja lauhkeat kesät. Kylmimmän kuukauden keskilämpötila on alle -3 °C ja lämpimimmän yli 10 °C. Vyöhykkeessä erotetaan kostea- ja kuivatalviset ilmastot.

Jääilmastovyöhyke (E)

Jääilmastovyöhyke esiintyy napa-alueilla. Ilmastovyöhykkeen lämpimimmänkin kuukauden keskilämpötila jää alle -10 °C. Vyöhykkeessä erotetaan tundran ja ikuisen jään alueet.

Ilmastoluokittelussa omana luokitteluperustanaan on myös vuoristovyöhyke (H), joka ei ole varsinainen ilmastotyyppi.