Miten vuorovesi syntyy?

Vuorovedellä tarkoitetaan merenpinnan säännöllistä nousua ja laskua. Vuoroveden kehittymiseen vaikuttavat maan, kuun ja auringon väliset vetovoimat. Kuun vetovoima aiheuttaa nousuveden eli vuoksen sen alapuolella ja vastakkaisella puolella maapalloa oleville merialueille. Nousuvesi toistuu 12 tunnin ja 25 minuutin välein. 90 asteen etäisyydellä nousuvedestä vallitsee laskuvesi eli luode. Kun maa, kuu ja aurinko ovat samalla suoralla, syntyy vetovoimien yhteisvaikutuksesta tulvavuoksi. Vajaavuoksi muodostuu, kun kuu ja aurinko ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden, jolloin kuun ja auringon vetovoimat osittain kumoavat toisensa. Vuoroveden korkeus on valtamerten rannikoilla tavallisesti 1–2 metriä. Suppilomaisissa lahdissa vesi voi nousta jopa 20 metriin.

Vuorovesi kuluttaa rannikoiden pohjia ja rantoja ja sen voimakkaat virtaukset haittaavat merenkulkua. Laivat eivät pääse satamiin laskuveden aikana. Tämän vuoksi merenkulkijoille on laadittu vuorovesialueille laskettuja nousu- ja laskuveden ajankohtia ja vedenkorkeuksia. Vuoroveden potentiaalienergiaa käytetään vuorovesivoimaloissa.