Miten merivirrat vaikuttavat lämpötilaan?

Merivirrat ovat valtamerten pysyviä pintavirtoja. Ne ulottuvat noin sadan metrin syvyyteen ja satojen kilometrien leveydelle. Merivirrat syntyvät tuulten vesipintaan kohdistaman kitkan vaikutuksesta. Merissä esiintyy myös pystyvirtauksia, jotka syntyvät tuulen sekä lämpötila- ja suolaisuuserojen seurauksena. Rannikoilla maalta merelle suuntautuvat tuulet kuljettavat pintavettä kauemmas rannikolta, jolloin pintaan nousee eli kumpuaa vettä syvemmistä kerroksista. Kumpuamista esiintyy myös alueilla, joilla kylmä tai suolapitoinen vesi painuu raskaampana syvemmälle.

Maapallolla erotetaan 14 merivirtaa. Merivirtojen pintavirrat tasaavat maapallon lämpötiloja kuljettamalla tropiikin ylijäämälämpöä lämpiminä merivirtoina kohti napa-alueita. Napa-alueilta virtaa puolestaan kylminä merivirtoina viilentävää vettä tropiikkiin. Lämpimät merivirrat, jotka sijoittuvat mantereiden itärannikoille, lisäävät haihtumista ja siten vesisateita. Kylmät merivirrat sijoittuvat mantereiden länsirannikoille ja ne aiheuttavat kuivuutta, koska vesi sataa usein jo merellä. Merivirrat kääntyvät tuulien tapaan Coriolis-voiman vaikutuksesta pohjoisella pallonpuoliskolla oikealle eli myötäpäivään ja eteläisellä pallonpuoliskolla vasemmalle eli vastapäivään. Merivirrat muodostavat valtameriin laajoja pyörteitä. Merten pystyvirtausten alueilla kumpuaa pintaan ravinnepitoista vettä kalojen ravinnoksi. Kumpuamisalueet ovatkin maailman tärkeimpiä kalastusalueita.