Mikä on liian matala verenpaine?

Verenpaine on valtimoissa vallitseva paine, joka muodostuu kun sydän pumppaa verta valtimoihin. Yleensä matala verenpaine on etu sydämelle, mutta yllättäen ilmaantuessaan se saattaa olla oire sairaudesta. Yksinään matala verenpaine ei aiheuta sairauksia, mutta sen taustalla voi olla vaarallinenkin sairaus. Mikäli verenpaineessa esiintyy poikkeamia, niitä tulee seurata. Terveellä ihmisellä matala ja oireeton verenpaine on hyvä asia, sillä se säästää niin sydäntä kuin verisuoniakin. Sinänsä matalan verenpaineen rajaa ei ole luokiteltu, mutta yleisesti rajana voidaan pitää 110/70 mm Hg. Lukemat saattavat kuitenkin vaihdella ihmisestä, iästä ja kunnosta riippuen.

Matalan verenpaineen aiheuttajia

Joskus alhaisen verenpaineen voi saada aikaan korkeaan verenpaineeseen määrätty, liian vahva lääkitys. Sama tilanne voi tulla vastaan, jos verenpainelääkitys on aloitettu liian herkästi. Oireet tapaavat kadota, kun lääkitys lopetetaan, annosta pienennetään tai valmistetta vaihdetaan. Verenpaineen laskua voivat aiheuttaa myös sydänsairauksiin käytetyt beetasalpaajat, AEC-estäjät, nesteenpoistajat, Parkinsonin taudin lääkkeet tai jotkin masennuslääkkeet. Myös elämäntavoilla ja -tilanteilla on vaikutusta alentuneeseen verenpaineeseen. Tilapäisiä syitä matalaan verenpaineeseen ovat infektiot, stressi ja erilaiset jännitystilat. Verenpaine pääsee laskemaan usein raskauden ja pitkän vuodelevon aikana. Runsaalla alkoholin nauttimisella on tapana nostaa verenpainetta, mutta kertakäyttöön voi liittyä paineen laskua.

Oireet

Yleisin oire matalasta verenpaineesta on huimauksen tunne makuulta tai istualta ylös noustessa. Joissain maissa matala verenpaine on luokiteltu tautitilaksi, johon kuuluvat päänsärky ja masentuneisuus. Myös dementian ja matalan verenpaineen yhteyttä on tutkittu. On todettu, että matala verenpaine voi iäkkäämmillä ihmisillä lisätä dementiaan sairastumisen riskiä.

Liikkujan matala verenpaine

Liikunnasta pitävällä ihmisellä verenpaineen laskusuunta voi yrittää ilmoittaa nestehukasta. Tila, jossa elimistössä kiertävä verinesteen määrä vähenee ja verenpaine alenee, voi tulla eteen esimerkiksi lenkkeilijällä, mikäli hän ei muista juoda riittävästi. Aina pelkästään janontunteen ilmaantuessa tapahtuva juominen ei riitä. Yleensä litra vettä yhtä liikkumistuntia kohden on riittävä määrä. Verenpaineen laskun lisäksi urheilusuorituksen jälkeen esiintyy huimausta ja heikotusta.

Apua kotikonstein

Verenpaineeseen voi vaikuttaa omin neuvoin lisäämällä lakritsin, suolan ja kahvin nauttimista. Myös rauhallinen liikunta on usein hyödyllinen ja käyttökelpoinen keino.

Milloin lääkäriin?

Mikäli matalaan verenpaineeseen liittyy huimausta, päänsärkyä tai yleistä heikkouden tunnetta, on tarpeellista hakeutua lääkärin vastaanotolle. Näin mahdolliset taustalla piilevät sairaudet voidaan selvittää. Tuntemukset rinnassa tai hengästyminen yhdistettynä alhaiseen verenpaineeseen voivat viitata sydänperäisiin oireisiin ja ne onkin syytä tutkituttaa välittömästi. Kun verenpaine laskee ilman havaittua syytä ja pysyy alhaisena toistuvissa mittauksissa on hyvä käydä tarkistuttamassa asia. Myös silloin kun nesteytys ei liikuntasuorituksen aikana tai jälkeen helpota laskeneen verenpaineen tilannetta, on syytä ottaa lääkäriin yhteyttä. Matala verenpaine ilman muita oireita ei vaadi tutkimista.