Mitä on sydämen vajaatoiminta?

Vajaatoiminta syntyy, kun sydän ei toimi tavallisesti. Sen voi aiheuttaa jokin sairaus, kuten jo pitkään jatkunut verenpainetauti, anemia tai sepelvaltimotauti. Mahdollisia syitä ovat myös sydämessä oleva rakenteellinen vika.

Oireet

Ensioire on hengenahdistus, joka tulee etenkin jonkin rasituksen jälkeen. Väsyminen ja makuuasennossa ollessa tuleva hengenahdistus ovat myös oireita. Kasvojen ja alaraajojen turvotus on tavallista. Ylimääräistä nestettä kertyy elimistöön pumppausvoiman vuoksi. Oireet tästä näkyvät selkeimmin alaraajoissa ja keuhkoissa. Vajaatoiminnasta voi myös oireina esiintyä vatsaoireita, lähinnä turvotusta. Neste voi kerääntyä vatsan alueelle, mutta näin ei tapahdu jokaisessa sydämen vajaatoiminnassa. Monet muutkin sairaudet voivat saada aikaan samanlaisia oireita. Näin ollen vaikka oireet täsmäisivät, ei kyse ole välttämättä sydämen vajaatoiminnasta, vaan taustalla voi olla astma tai esimerkiksi liikalihavuus.

Toteaminen

Sydämen vajaatoiminta todetaan kliinisessä tutkimuksessa, jossa kuunnellaan sydämen sivuääniä tai ylimääräisen nesteen kertymistä keuhkoihin ja tutkitaan turvotuksia raajoissa. Yleislääkärin tutkimuksista vain 60 % arvioista on oikeita sydämen vajaatoimintatapauksia, joten kliininen tutkimus on tarpeellinen. Keuhkot röntgenkuvataan, otetaan sydänfilmi ja virtsakoe sekä nestearvot tarkastetaan. Sydämen kaikututkimus on tarkka ja varmistaa lopullisen diagnoosin.

Hoito ja ennuste

Elämäntapamuutokset ovat lääkkeiden rinnalla tarpeellisia. Ylipainoa on syytä välttää ja harrastaa kohtuullisesti liikuntaa. Mahdollinen tupakointi olisi syytä lopettaa ja vähentää suolan käyttö minimiin. Lääkkeellisessä hoidossa nesteenpoistolääkkeet ovat suurimmalla osalla potilaista käytössä. Ne poistavat nestelastia elimistöstä ja siten helpottavat sydämen toimintaa. ACE-estäjät hidastavat vajaatoiminnan etenemistä. Myös beetasalpaajia käytetään, vaikka aikaisemmin niitä pidettiin jopa haitallisina potilaille. Ne parantavat sydämen suorituskykyä. Sydämen vajaatoimintaa voidaan korjata myös löytämällä jokin tauti, jota voidaan hoitaa. Esimerkiksi sepelvaltimotauti voidaan hoitaa ohitusleikkauksella. Joissakin vajaatoiminnoissa sydänsiirrännäinen on ainoa hoito, josta on todellista vaikutusta potilaalle.

Vajaatoiminta on lähes yksinomaan iäkkäämpien ihmisten sairaus. Yli 80-vuotiaista sitä on noin 10 %:lla, ja alle 50-vuotialla vain 0.1 %:lla. Vanhusväestön osuuden kasvaessa kasvaa myös potilaiden määrä. Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, ja sen kuolleisuusluvut ovat useita syöpätauteja korkeammat. Vuoden kuluessa diagnoosista kuolee 30–70 % potilaista, joilla vajaatoiminta on vakavaa. Kaikista potilaista viiden vuoden kuluttua elossa on naisista 50 %, miehistä 35 %.