Mikä on krypto?

Krypto muistuttaa sanaristikkoa, koska siinäkin selvitetään toisiaan risteäviä sanoja, usein yhden, joskus muutamankin kuvavihjeen avulla. Yhden kuvan perusteella olisi kuitenkin lähes mahdotonta ratkaista koko ristikkoa, elleivät kryptossa eri kirjaimia vastaisi ruutujen yläkulmiin sijoitetut numerot. Ratkoja voi alkaa päätellä krypton muita sanoja sijoitettuaan vihjesanasta saadut kirjaimet numeroiden mukaisiin ruutuihin muualle ruudukkoon. Tärkeää on tietysti saada ensimmäinen, vihjekuvan tarjoama sana oikein, tai koko krypton ratkominen on mahdotonta.

Kryptot ovat kuuluneet suomalaiseen ristikkomaailmaan 1960-luvulta lähtien. Niillä on ollut tasainen, mutta niukka suosio. Kryptojen ongelma on usein se, että selvitettyään muutamaa avainkirjainta vastaavat numerot ratkoja on käytännössä ratkaissut koko krypton. Parhaimmillaan hyvä krypto vaatii ratkojaltaan enemmänkin päättelykykyä ja kielentuntemusta kuin tavanomainen ristikko.